Continue dialoog in tijden van Covid-19

Continue dialoog in tijden van Covid-19

Hoe kunnen jij en je collega’s zo goed mogelijk met elkaar in contact blijven? En welke mogelijkheden biedt i-Talent daarbij? Nieuw hierbij zijn: de i-TALENT APP en de SPRAAKBERICHTEN voor medewerkers die liever praten dan schrijven.

TELEFONISCHE FLITSGESPREKKEN
Veel van de organisaties die met i-Talent werken, houden in deze tijd periodiek zogenoemde ‘flitsgesprekken’ met elkaar. Dit zijn korte telefoongesprekken van
10-15 minuten waarin het vooral gaat om de vraag: hoe gaat het met je? Zo’n gesprek kan aanleiding zijn om extra aandacht te geven aan de veranderde werkomstandigheden, het gemis aan persoonlijk contact met je collega’s en een nieuwe balans tussen werk en privé. Wie weet leidt dit ook tot aanpassing van werkzaamheden of verandering van ontwikkeldoelen. De afspraken kunnen natuurlijk door de medewerker zelf in het Actieplan worden verwerkt.

ACTIEPLAN ALS COMMUNICATIEMIDDEL
Als leidinggevende kun je altijd meekijken naar de doelen en acties van jouw medewerkers. Ook het bespreken van de voortgang of stilstaan bij specifieke acties, kan tijdens flitsgesprekken gebeuren. Als medewerker kan je natuurlijk ook zelf een bila plannen en aangeven waar je over wil praten.

FEEDBACK VRAGEN, COMPLIMENTEN GEVEN
Een hele natuurlijke manier om met elkaar in contact te blijven, is door feedback te vragen en geven. Op die manier kan je meer collega’s tegelijk bereiken om bijvoorbeeld een idee voor te leggen, reactie op een tekst, plan of voorstel te vragen of op door jou behaalde resultaten. Je kan kleine tekstjes met feedbackvragen via i-Talent versturen. En juist in deze tijd helpt het om elkaar een hart onder de riem te steken: dus vergeet niet om je collega’s af en toe een compliment te geven (ook via de feedbackmodule).
Als je doelen hebt afgerond, kan je rechtstreeks vanuit het Actieplan feedback vragen aan collega’s of klanten om daarna, ook via het Actieplan, te evalueren met je leidinggevende.

i-TALENT APP
Feedback en complimenten geven kan ook eenvoudig via de i-Talent app die je rechtsreeks kunt openen op je smartphone. Dat kan heel simpel via een tegel op het startscherm van je telefoon (eenmalig instelbaar door ICT) of door i-Talent te benaderen via de browser van je eigen telefoon.

SPRAAKBERICHTEN: LIEVER PRATEN DAN SCHRIJVEN?
Heb je geen tijd of zin om zaken op te schrijven? Je kan ook via je telefoon of tablet/iPad een bericht in i-Talent inspreken: open het onderdeel waar je tekst wilt toevoegen – bijvoorbeeld je gesprek, een actiepunt uit je Actieplan of een feedbackaanvraag – en schakel dan de ‘Spraak naar tekst modus’ (microfoon icoontje) in. Daarmee kun je gemakkelijk inspreken wanneer je je in het juiste tekstveld bevindt en wordt het ingesproken bericht vertaald naar tekst.

RECHTSTREEKS NAAR JE EIGEN ONLINE LEEROMGEVING
Ontwikkelen en leren zal in deze tijd vooral ook online plaatsvinden. Maak het je medewerkers zo eenvoudig mogelijk. Via i-Talent kan je rechtstreeks naar je eigen leeromgeving, waarin je het gehele aanbod ziet van je eigen Academy of een externe partij (bijvoorbeeld GoodHabitz, StudyTube, de Corporatie Academie).

Deze rechtstreekse koppeling is mogelijk door de knop ‘Kennis & Leren’ op de startpagina van i-Talent te activeren, waarmee je direct naar je eigen leeromgeving gaat zonder uit- en inloggen.

LEREN THUISWERKEN
Lang niet iedereen is gewend om vanuit huis te werken, op afstand van het werk en collega’s. Wat heb jij nodig om zonder stress en met plezier vanuit huis te werken? Praat daar eens over met je collega’s en leidinggevende. Neem in je Actieplan een concreet doel op over jouw thuiswerken en wat je gaat doen om daarin beter te worden. Bijvoorbeeld: vast dagritme instellen, werken met blokken, vaste momenten om te bellen, een eigen plek regelen, etc. Evalueer elke week hoe dit loopt en of het jou helpt.

MEDEWERKER IN DE REGIE, LEIDINGGEVENDE ALS COACH
Dit is de titel van een nieuwsbrief die jullie binnenkort krijgen toegestuurd met daarin de resultaten van ons onderzoek naar de praktijk van ‘het nieuwe beoordelen’. Deze resultaten sluiten goed aan op de hierboven beschreven mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven over de thema’s die nu belangrijk zijn.

De conclusies luiden, kort samengevat als volgt:

  • medewerkers nemen zelf de regie over hun werk en ontwikkeling
  • de leidinggevende wordt coach
  • feedback begint gewoon te worden
  • talentmanagement staat nog in de kinderschoenen
  • digitaal hulpmiddel helpt, maar is niet voldoende

Volg ons ook op LinkedIn, waar we, naast een openbaar kanaal, ook een aparte community hebben voor e-Progress relaties.

Continue dialoog in de praktijk

Medewerker in de regie, leidinggevende als coach

Nemen medewerkers de regie over hun loopbaan, houden ze hun eigen portfolio bij en tonen ze zelf aan wat hun bijdrage is voor de organisatie? In ons artikel uit 2017 introduceerden we de term ‘het nieuwe beoordelen (HNB)’ en stelden we vast dat regie bij medewerkers geen toekomstmuziek was, maar zich in snel tempo aftekende bij organisaties die de traditionele beoordelingscyclus achter zich hebben gelaten. Hoe ziet de praktijk er nu, ruim drie jaar later uit?

Verder lezen?

Download het artikel

Onze boeken top 5

5 boeken die jij gelezen moet hebben


Kwakman, F. (2020)
Hoe ziet jouw werk er straks uit? – Neem zelf het initiatief om nieuwe talenten te ontwikkelen
Culemborg: AnderZ.

Evers, G. (2020)
Strategische Personeelsplanning à la Carte
Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.

Dewulf, L. (2016)
Ik kies voor mijn talent.
Culemborg: AnderZ.

Berg, J. Van de (2017)
Het nieuwe beoordelen
– focus op talent
Vakmedianet.

Rath, T. (2018)
Ontdek je sterke punten 2.0.
Amsterdam: Het Spectrum.

i-Talent webapp

De i-Talent software is beschikbaar voor tablets, desktops en binnenkort ook voor smart phones. Feedback vragen en geven, je actieplan bijwerken, een gesprek voorbereiden of een micro learning afspelen, het kan op welk device dan ook, op je eigen plek en tijd.

Nieuwe boek Frank Kwakman

De komende jaren gaat er veel veranderen op de arbeidsmarkt. Veel beroepen van nu bestaan over tien jaar niet meer. Nieuwe technologie doet razendsnel zijn intrede, klantvragen veranderen en interactie met anderen neemt toe.

Uit eigen observatie leerde Frank Kwakman, dat 70% van de mensen de vraag of hun baan over tien jaar nog bestaat heel relevant vindt, maar er niets mee doet. Behoor jij ook tot die 70% en denk je dat het allemaal wel mee zal vallen? Zie jij deze veranderingen wel aankomen, maar weet je niet wat je eraan kunt doen? Dan is dit boek voor jou!

Frank Kwakman daagt je uit om kritisch naar je huidige werk te kijken. Hoe toekomstbestendig is dat en welke talenten heb je nodig om met succes en plezier te blijven werken? Dit boek helpt je om nieuwe talenten te ontwikkelen, meer aandacht te hebben voor je rol in het team en hoe je inzetbaar en vitaal blijft.

Bestel het boek hier

Het nieuwe beoordelen

Talentontwikkeling, feedback en zelfsturing als sleutelwoorden

Medewerkers hebben de regie over hun loopbaan, houden hun eigen portfolio bij en tonen zelf aan wat hun bijdrage is voor de organisatie. Toekomstmuziek? Welnee, het is een beeld dat zich in ras tempo aftekent bij organisaties die de ouderwetse beoordelingscyclus achter zich hebben gelaten. Willen organisaties de talenten van medewerkers benutten, dan moet het oude management denken op de schop. Van boven naar beneden doelen stellen heeft geen zin, evenmin als het voeren van beoordelingsgesprekken. De moderne medewerker is autonoom, wil zich ontwikkelen en stemt

Verder lezen?

Download het artikel