Continue dialoog in de praktijk

Medewerker in de regie, leidinggevende als coach

Nemen medewerkers de regie over hun loopbaan, houden ze hun eigen portfolio bij en tonen ze zelf aan wat hun bijdrage is voor de organisatie? In ons artikel uit 2017 introduceerden we de term ‘het nieuwe beoordelen (HNB)’ en stelden we vast dat regie bij medewerkers geen toekomstmuziek was, maar zich in snel tempo aftekende bij organisaties die de traditionele beoordelingscyclus achter zich hebben gelaten. Hoe ziet de praktijk er nu, ruim drie jaar later uit?

Verder lezen?

Download het artikel

Onze boeken top 5

5 boeken die jij gelezen moet hebben


Kwakman, F. (2020)
Hoe ziet jouw werk er straks uit? – Neem zelf het initiatief om nieuwe talenten te ontwikkelen
Culemborg: AnderZ.

Evers, G. (2020)
Strategische Personeelsplanning à la Carte
Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.

Dewulf, L. (2016)
Ik kies voor mijn talent.
Culemborg: AnderZ.

Berg, J. Van de (2017)
Het nieuwe beoordelen
– focus op talent
Vakmedianet.

Rath, T. (2018)
Ontdek je sterke punten 2.0.
Amsterdam: Het Spectrum.

Het nieuwe beoordelen

Talentontwikkeling, feedback en zelfsturing als sleutelwoorden

Medewerkers hebben de regie over hun loopbaan, houden hun eigen portfolio bij en tonen zelf aan wat hun bijdrage is voor de organisatie. Toekomstmuziek? Welnee, het is een beeld dat zich in ras tempo aftekent bij organisaties die de ouderwetse beoordelingscyclus achter zich hebben gelaten. Willen organisaties de talenten van medewerkers benutten, dan moet het oude management denken op de schop. Van boven naar beneden doelen stellen heeft geen zin, evenmin als het voeren van beoordelingsgesprekken. De moderne medewerker is autonoom, wil zich ontwikkelen en stemt

Verder lezen?

Download het artikel