• i-Talent Academy

    Dit is de plek om te reflecteren, inspireren en professionaliseren.

Over de Academy

Wij doen onderzoek naar nieuwe HR praktijken op het gebied van ‘beoordeling’ en ontwikkeling en houden de literatuur voor je bij. Bekijk onze inspiratiebronnen met daarin onze boeken top-5 en het laatste artikel ‘Het nieuwe beoordelen’. Daarnaast bieden wij korte workshops over talentontwikkeling en organiseren wij een leergang voor i-Talent managers.

Neem voor meer informatie contact met ons op, zodat we jou persoonlijk kunnen adviseren.

Neem contact met ons op

Onze selectie van inspirerende workshops

Altijd met gebruik van e-learning via i-Talent zodat je goed voorbereid naar de workshop komt

Waarderende gesprekken

Deze workshop biedt leidinggevenden praktische handreikingen om de ontwikkeling en resultaten van hun medewerkers op een eigentijdse manier te evalueren. Hierbij sluit je logisch aan op de verschillende feedbackmomenten uit de afgelopen periode die in i-Talent zijn geborgd. Door deze opbouw en de toepassing van waarderende gesprekstechnieken, laat je het traditionele beoordelingsgesprek snel achter je.

Talentgesprekken

Neem je als leidinggevende wel eens de tijd met je medewerker twee of drie jaar vooruit te kijken? Wat is je ambitie van je medewerker en waarin wil hij of zij zich ontwikkelen? Hoe kunnen we daar in deze organisatie samen ruimte voor maken? In deze workshop leer je het talentgesprek te voeren, samen een loopbaanroute uit te stippelen en ontwikkelafspraken te maken waar je door het jaar heen met i-Talent aan werkt.

Teamdoelstellingen

In deze workshop werk je als team aan de doelstellingen voor komend jaar. Hier worden concrete afspraken gemaakt over resultaten, ontwikkeling en teamfunctioneren. Op basis van deze afdelings- of teamdoelstellingen formuleer je als medewerker in overleg met je collega’s en je leidinggevende hoe jij daaraan gaat bijdragen. Jouw individuele doelen en het bijbehorende actieplan houd je bij in i-Talent.

Professioneel leiderschap

In een intensieve workshop nodigen we medewerkers uit zelf de regie te nemen over hun eigen bijdrage en ontwikkeling. Inzicht in persoonlijke drijfveren en talenten van medewerkers combineren we met de doelen waar de organisatie voor staat. Als medewerker werk je aan jouw toekomstbeeld en profiel vanuit passie, ideeën en resultaat. Gevolgd door concrete en zichtbare acties in de i-Talent omgeving.

Ontwikkelgerichte feedback

Feedback is een essentieel hulpmiddel bij de ontwikkeling van medewerkers. Denk daarbij aan het ontwikkelen van een competentie of het evalueren van een project. Deze workshop  volgt de stappen van feedback in de i-Talent omgeving, waarbij medewerkers feedback leren geven, maar ook feedback vragen, respondenten selecteren en ontvangen feedback omzetten in ontwikkeldoelen en acties.

DISC Teamanalyse

Tijdens deze workshop verdiepen medewerkers zich in hun persoonlijke gedragsstijl en de effectieve en ineffectieve kanten daarvan. Zij leren ook elkaars gedragsstijl in te schatten, daarop adequaat te reageren en vanuit de verschillende stijlen met elkaar en met klanten effectief samen te werken. Afspraken over samenwerking en specifieke ontwikkelpunten worden in i-Talent zichtbaar gemaakt.