• i-Talent Software

    Onze versie 3.0 is het resultaat van met klanten gedeelde beelden over talentontwikkeling in een moderne organisatie.

Onze uitgangspunten

De i-Talent software en apps zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: focus op talenten en ontwikkeling, feedback door het hele jaar heen, de medewerker in de lead, dicht op het dagelijkse werk, koppeling met organisatie en teamdoelen, gesprekscycli flexibel per doelgroep. En bovendien uitnodigend en eenvoudig in het gebruik, mede door de mobiele beschikbaarheid.

De software kent drie modulen

Doelen & acties

Hier formuleer je als medewerker jouw resultaten, ontwikkeldoelen en teambijdrage en werk je deze uit in een concreet actieplan. Dit Actieplan gebruik je voor tussentijds (werk)overleg met je leidinggevende, om feedback te vragen aan collega’s, andere leidinggevenden en klanten en om de afgesproken doelen te evalueren.

ONDERDELEN
•  Teamdoelstellingen
•  Gespreksformats
•  Actieplan
•  Interne en externe feedback
•  Persoonlijk dossier
•  Strategische personeelsplanning
•  Managementinformatie

Portfolio

Hier laat je zien welke kennis, ervaring en competenties je als medewerker in huis hebt en wat je ambitie is naar de toekomst. Ook is dit de plek om je ‘bewijsmateriaal’ (assessments, diploma’s, showcases) te ordenen en zichtbaar te maken. Hierdoor ben je vindbaar voor collega’s en kwalificeer je je voor nieuwe en voor jou interessante functies, opdrachten of projecten.

ONDERDELEN
•  Projecten en werkervaring
•  Competenties en persoonskenmerken
•  Ambitie en loopbaan
•  Kennis en talent vinden
•  Teams samenstellen
•  Profielenoverzicht

Kennis & leren

Hier vind je alle kennis en leeraanbod om je te ondersteunen bij je dagelijks werk, ontwikkeling en loopbaan. Het LMS zorgt voor het toegankelijk maken van interne en externe kennisbronnen, e-learnings, assessments en bibliotheken en aanbod is gepersonaliseerd vindbaar door te selecteren op competenties, expertises en leerstijl.

ONDERDELEN
•  Individuele leerroute uitstippelen
•  Toegang tot intern en extern aanbod
•  Zelf trainingen maken
•  Eigen kennisbank
•  Opleidingsbudget
•  Managementinformatie

Onze Partners

De praktijk in drie modellen

Hieronder zie je drie modellen die organisaties gebruiken om met i-Talent te werken. Uiteraard zijn de elementen van deze drie modellen te combineren tot een eigen model voor jouw organisatie. Ook is het mogelijk dat elke doelgroep binnen je organisatie een voor hen passend model kiest.

Feedbackmodel

De basis voor dit model is de door jouzelf gevraagde en ontvangen feedback, zowel intern als extern. Je vraagt de feedback op gebieden die je zelf kiest (bijvoorbeeld: resultaten, competenties, projecten, teamrol, etc.). Je verwerkt deze feedback in concrete doelen en acties en houdt de voortgang bij. Je ontwikkeling check je door weer opnieuw feedback te vragen en maak je vervolgens zichtbaar in je portfolio.

Onderdelen i-Talent: Feedbackmodule, Actieplan, Portfolio

Ontwikkelmodel

De basis voor dit model is je groei en ontwikkeling en het uitstippelen van een eigen route om vitaal en inzetbaar te blijven. Je bepaalt eerst je startsituatie: hoe staat het ervoor met jouw ontwikkeling en inzetbaarheid? Je gebruikt hiervoor assessments, feedback en de toekomst van je functie. In een gesprek met je leidinggevende of coach bespreek je jouw ontwikkeldoelen voor de komende twee jaar.

Onderdelen i-Talent: Kennis & Leren, Feedbackmodule, Actieplan, Portfolio

Jaarplanmodel

De basis voor dit model is een wat meer traditionele gesprekscyclus met een start- en eindgesprek, waarbij de medewerker de regie heeft. Je begint met het formuleren van jouw doelen voor de komende periode en laat je daarbij inspireren door je functie/rol, de teamdoelen en/of organisatiedoelen. Je vertaalt je doelen in acties en maakt de voortgang zichtbaar voor jezelf, je leidinggevende en/of je team.

Onderdelen i-Talent: Gespreksmodule, Feedbackmodule, Actieplan

  • Klaar om aan de slag te gaan?

    Wil je meer weten over onze software of met ons van gedachten wisselen over hoe je in jouw organisatie werkt aan een resultaat- en ontwikkelgerichte cultuur?

    Neem contact met ons op