• Over e-Progress

    Advies en software voor performance management

Ons team

Samen maken wij e-Progress en gaan wij voor geïnspireerde klanten.

Annemiek Hoogenraad

Training & Coaching

‘Medewerkers zelf de regie geven over hun ontwikkeling, daar lever ik graag mijn bijdrage aan’

Danique de Vos

SUPPORT & COMMUNICATIE

‘Ik zet de puntjes op de i voor klanten en collega’s’

Jeroen Maat

Projecten & Advies

‘Vandaag stilstaan bij wat morgen anders kan’

Frederike Eikeboom

Directie, Klantrelaties & Kwaliteit van dienstverlening

‘Geef medewerkers de regie over hun eigen bijdrage en ontwikkeling’

Frank Kwakman

Directie, Strategie & Innovatie

‘Maak jouw visie op performance management waar met behulp van onze software’

Froukje de Jong

Projecten, Advies & Techniek

‘Ik maak de vertaalslag van jouw HR-praktijk naar onze software’

Marilou Marchal

PROJECTEN & ADVIES

‘Samen met jou zet ik strategisch HR bij jullie op de kaart’

Rolf Rosenmöller

Training & Coaching

‘Professionals ondersteunen "de beste versie van zichzelf" in de wereld te zetten’

Wouter Olde Weghuis

ICT & Development

‘Als je niets van mij merkt, doet de software precies wat jij daarvan mag verwachten’

Onze Software

Onze versie 3.2 is het resultaat van met klanten gedeelde ambitie en ervaring over performance management in strategisch perspectief

Ontdek i-Talent

De i-Talent software en apps helpen organisaties om hun strategische doelen te realiseren via impactdoelen per team en individu. Uitgangspunten zijn: de medewerker in de lead, de leidinggevende als coach, geen vaste gespreksrondes, focus op impactdoelen voor resultaten én ontwikkeling, teamplan en individueel actieplan als sturingsinstrument, continue feedback en evaluatie. En bovendien: software flexibel per doelgroep en uitnodigend en eenvoudig in het gebruik, mede door de mobiele beschikbaarheid.

Meer over i-Talent

  • e-Progress bestaat 15 jaar

    Gestart vanuit concrete klantvragen en up-to-date door met klanten in gesprek te blijven.

2005

ZOMER

Klantvragen

Vijf klanten vragen los van elkaar of wij ze kunnen helpen met het opzetten van hun jaarlijkse gesprekscyclus. Resultaat is enkele A4’s met de agenda van drie vaste gesprekken en handreikingen voor leidinggevenden en medewerkers.

2006

WINTER

Van papier naar webbased

Al snel wordt de papieren cyclus samen met de eerste vijf klanten vertaald naar software. De cyclus wordt een compleet jaar doorlopen, te beginnen met het doelstellingengesprek en daarna stap voor stap uitgebouwd.

2007

HERFST

Start-up geboren

De try-out is succesvol, de software wordt uitgebreid op basis van de leerervaringen en online (‘software as a service’) uitgebracht onder de naam e-Progress | resultaatsturing bij professionals.

2010

WINTER

Eerste productvernieuwing

Inmiddels van vijf via mond-tot-mond reclame gegroeid naar vijf-en-twintig klanten met weer nieuwe wensen. De introductie van nieuwe elementen als feedback, e-learning en personeelsplanning dient zich aan.

2014

WINTER

Software en softskills

Naast software groeit de vraag naar vaardigheden voor feedback, gesprekvoering en leiderschap, zo constateren we in onze terugblik op het jaar. Daarmee verschuift de aandacht voor digitalisering naar de voorwaarden voor ‘het goede gesprek’.

2016

LENTE

Het nieuwe beoordelen

Mede als gevolg van ‘agile’ denken ontstaan er bij onze klanten nieuwe ideeën over ‘beoordelen’ en de traditionele gesprekscyclus. In workshops met hen stellen we vast dat het flexibeler en inspirerender moet en vooral met meer impact op het dagelijkse werk.

2017

ZOMER

i-Talent 3.0

Aansluitend op het nieuwe beoordelen, introduceren wij in deze periode onze nieuwe software onder de naam i-Talent 3.0. Door de combinatie van advies en software maken we vanaf dat moment een versnelde groei door naar bijna 100 klanten.

2019

LENTE

Klanten enthousiast over 3.0

Dit jaar maken de laatste klanten de overstap naar i-Talent 3.0. Daarmee maakt 95% van de bestaande klanten gebruik van het nieuwe platform. De nieuwe klanten zijn vooral enthousiast over de mogelijkheid om de software voor verschillende doelgroepen anders in te richten.

2021

LENTE

Continue Dialoog

Mede door Covid-19 is de behoefte om frequent met elkaar in contact te zijn groot.  Het nieuwe beoordelen evolueert in continue dialoog en digitalisering helpt daarbij. Klanten investeren in uitbreiding van gebruiksmogelijkheden van i-Talent.

2021

WINTER

Verbinding met strategie

Door introductie van de nieuwe Strategie module, verschuift de aandacht naar performance management en het realiseren van strategische doelen. De software krijgt daarmee impact op drie niveaus: organisatie, team en individu.

2022

LENTE

VERNIEUWD PLATFORM

Naar aanleiding van de introductie van i-Strategy wordt het gehele i-Talent platform gerestyled en wordt de functionaliteit op alle onderdelen verder verfijnd.

  • Klaar voor meer inspiratie?

    Wil je meer weten over onze software of met ons van gedachten wisselen over hoe je in jouw organisatie werkt aan een resultaat- en ontwikkelgerichte cultuur?

    Neem contact met ons op