• i-Talent Software

    Onze versie 3.2 is het resultaat van met klanten gedeelde ambitie en ervaring over performance management in strategisch perspectief.

Onze uitgangspunten

De i-Talent software en apps helpen organisaties om hun strategische doelen te realiseren via impactdoelen per team en individu. Uitgangspunten zijn: de medewerker in de lead, de leidinggevende als coach, geen vaste gespreksrondes, focus op impactdoelen voor resultaten én ontwikkeling, teamplan en individueel actieplan als sturingsinstrument, continue feedback en evaluatie. En bovendien: software flexibel per doelgroep en uitnodigend en eenvoudig in het gebruik, mede door de mobiele beschikbaarheid.

Een inkijk in onze software

Vraag een vrijblijvende demo aan

De software kent vier modules

Onze software voor performance management leidt tot een zichtbare bijdrage van teams en medewerkers aan de strategische organisatiedoelen. Elke organisatie kiest uit de flexibele toolbox welke elementen waarde toevoegen.

STRATEGIE & SPP

Hier leg je de basis voor jullie performance management. Dat begint door een ‘landkaart’ te maken met strategische doelen voor de organisatie als geheel. Deze doelen worden automatisch gekoppeld aan teamdoelen, die doorvertaald worden naar individuele doelen. Hierdoor kun je elk moment de voortgang van de strategische doelen zien. Met het onderdeel voor strategische personeelsplanning (SPP) maak je zichtbaar welke kwaliteit en kwantiteit van medewerkers nodig is om de strategie te realiseren.

ONDERDELEN
•  Strategielandkaart
•  Koppeling van organisatie-, team en individuele doelen
•  Automatische voortgangsinformatie
•  Vlootschouw instrumenten
•  Strategische personeelsplanning
•  Managementinformatie

DOELEN & ACTIES

Hier vertaal je als medewerker jouw doelen uit het teamplan in concrete acties en neem je eigen doelen op voor jouw ontwikkeling. Dit actieplan stem je af met je team en leidinggevende. Je gebruikt het om je resultaten zichtbaar te maken, om feedback te vragen aan collega’s, andere leidinggevenden en klanten en om jouw doelen te evalueren. Het actieplan is een levend ‘document’ dat je in alle perioden en facetten van je werk ondersteunt.

ONDERDELEN
•  Teamplan, teamdoelen, teamoverleg
•  Formats voor continue dialoog
•  Individueel Actieplan
•  Interne en externe feedback
•  Formats voor (team)evaluatie
•  Managementinformatie

PORTFOLIO

Hier laat je zien welke kennis, ervaring en competenties je als medewerker in huis hebt en wat je ambitie is naar de toekomst. Ook is dit de plek om je ‘bewijsmateriaal’ (assessments, diploma’s, showcases) te ordenen en zichtbaar te maken. Hierdoor ben je vindbaar voor collega’s en kwalificeer je je voor nieuwe en voor jou interessante functies, opdrachten of (strategische) projecten.

ONDERDELEN
•  Projecten en werkervaring
•  Competenties en persoonskenmerken
•  Ambitie en loopbaan
•  Kennis en talent vinden
•  Teams samenstellen
•  Profielenoverzicht

ACADEMY

Hier vind je ‘content’ om je te ondersteunen bij je ontwikkeling en loopbaan en een bijdrage te blijven leveren aan de strategische organisatiedoelen. Het LMS zorgt voor het toegankelijk maken van interne en externe kennisbronnen, e-learnings, assessments en bibliotheken en aanbod is gepersonaliseerd vindbaar door te selecteren op competenties, expertises en leerstijl.

ONDERDELEN
•  Individuele leerroute uitstippelen
•  Toegang tot intern en extern aanbod
•  Zelf trainingen maken
•  Eigen kennisbank
•  Opleidingsbudget
•  Managementinformatie

Onze Partners

Continue dialoog in de praktijk

Hieronder zie je drie voorbeelden van de wijze waarop organisaties die met i-Talent werken de continue dialoog tussen medewerker, team en leidinggevende in praktijk brengen. Uiteraard zijn elementen van deze drie varianten te combineren tot een eigen variant voor jouw organisatie. Ook is het mogelijk dat specifieke doelgroepen binnen jouw organisatie een andere variant of eigen gespreksthema’s kiezen.

Werk & ontwikkeling

De basis voor deze variant zijn de door jou geformuleerde doelen en acties voor een beperkte periode (bijvoorbeeld een kwartaal). Je houdt zelf deze doelen en acties bij in je persoonlijk Actieplan. Na afronding van doelen – resultaten, ontwikkeling, teambijdrage – vraag je feedback en evalueer je deze met je leidinggevende of team. Je vult je Actieplan door het jaar aan met nieuwe doelen en acties. De gesprekken die je voert zijn informeel (bila’s) en qua frequentie naar behoefte. Door deze werkwijze zijn er geen formele jaarlijkse start- en eindgesprekken meer, maar ben je continu met elkaar in gesprek over je werk en ontwikkeling. Wil je daarnaast extra aandacht vragen voor jouw ontwikkeling of ambitie, dan kan je kiezen voor een apart Ontwikkelgesprek of Reflectiegesprek.

Onderdelen van i-Talent: Actieplan, Feedback

Toekomst & groei

Het accent bij deze variant ligt bij het stimuleren van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling met het oog op veranderingen in werk, functie of loopbaan. Je bepaalt eerst je startsituatie: hoe staat het ervoor met jouw ontwikkeling en inzetbaarheid? Hoe ziet jouw werk er straks uit? Je gebruikt hiervoor bijvoorbeeld assessments, feedback en informatie over de toekomst van je functie. In een Ontwikkelgesprek met je leidinggevende of coach bespreek je jouw ontwikkeldoelen voor de komende twee jaar. Deze werk je uit in je persoonlijk Actieplan, dat de basis vormt voor periodieke Coachingsgesprekken. Voor je ontwikkeling maak je gebruik van het aanbod in de Academy en je voortgang maak je zichtbaar in je eigen Portfolio.

Onderdelen van i-Talent: Ontwikkelgesprek, Actieplan, Feedback, Coachingsgesprek, Academy, Portfolio.

Doelen, voortgang & evaluatie

De achtergrond van deze variant is een gesprekscyclus met vaste gesprekken, waarbij de medewerker de regie heeft. Je begint met het formuleren van jouw doelen voor de komende periode en laat je daarbij inspireren door je functie en je teamdoelen. Je vertaalt je doelen in acties en maakt de voortgang zichtbaar voor jezelf, je leidinggevende en/of je team via je persoonlijke Actieplan. Afgeronde doelen evalueer je met behulp van verkregen feedback. In tussentijdse gesprekken en in het eindgesprek maak je samen met je leidinggevende de balans op. Wil je daarnaast extra aandacht vragen voor jouw ontwikkeling of ambitie, dan kan je kiezen voor een apart Ontwikkelgesprek of Reflectiegesprek.

Onderdelen van i-Talent: Startgesprek, Actieplan, Feedback, Voortgangsgesprek, Evaluatiegesprek

  • Klaar om aan de slag te gaan?

    Wil je meer weten over onze software of met ons van gedachten wisselen over hoe je in jouw organisatie werkt aan een resultaat- en ontwikkelgerichte cultuur?

    Vraag een demo aan