i-Talent Software

Onze versie 4.0 is het resultaat van met klanten gedeelde ervaring over performance en talentmanagement met ‘het goede gesprek’ als basis

Onze uitgangspunten

De i-Talent software en apps helpen organisaties om hun strategische doelen te realiseren via impactdoelen per team en individu. Uitgangspunten zijn: de medewerker in de lead, de leidinggevende als coach, geen vaste gespreksrondes, focus op impactdoelen voor resultaten én ontwikkeling, teamplan en individueel actieplan als sturingsinstrument, continue feedback en evaluatie. En bovendien: software flexibel per doelgroep en uitnodigend en eenvoudig in het gebruik, mede door de mobiele beschikbaarheid.

Een inkijk in onze software

Vergelijking met collega-aanbieders

Is het moeilijk om een keuze te maken voor de juiste software die bij jouw organisatie past? Hieronder zie je de kenmerken van i-Talent in vergelijking met andere spelers op de markt.

Specialisten zoals:
– Talent Excellence
– Dialog
– Treams
PI-systemen zoals:
– Visma/Raet
– Afas
– ADP
Feedback-apps zoals:
– TrueQ
– Peddy
– Impraise
i-Talent
(e-Progress)
Koppeling met strategie & doelen
Formats voor teamplannen
SPP
Flexibele gespreksformats
Feedback
Portfolio
Academy

Onze partners

Onze IT-partner

iSource maakt websites en apps voor klanten. Daarnaast leveren zij hosting en cloud diensten met een hoge beschikbaarheid, performance en beveiliging.

Klaar om aan de slag te gaan?

Wil je meer weten over onze software of met ons van gedachten wisselen over hoe je in jouw organisatie werkt aan een resultaat- en ontwikkelgerichte cultuur?