i-Talent Software

ONZE VERSIE 4.0 IS HET RESULTAAT VAN MET KLANTEN GEDEELDE ERVARING OVER PERFORMANCE EN TALENTMANAGEMENT MET ‘HET GOEDE GESPREK’ ALS BASIS

Onze uitgangspunten

De i-Talent software en apps helpen organisaties om hun strategische doelen te realiseren via doelen per team en individu. Uitgangspunten zijn: de medewerker in de lead, de leidinggevende als coach, geen vaste gespreksrondes, focus op doelen voor resultaten én ontwikkeling, teamplan en individueel actieplan als sturingsinstrument, continue feedback en evaluatie. En bovendien: software flexibel per doelgroep en uitnodigend en eenvoudig in het gebruik, mede door de mobiele beschikbaarheid.

Een inkijk in onze software

DE I-TALENT SOFTWARE IS BRUIKBAAR OP ELK DEVICE EN ALLE RELEVANTE GEGEVENS WORDEN GESYNCHRONISEERD MET JE EIGEN PI-SYSTEEM

Onze partners

Klaar om aan de slag te gaan?

Wil je meer weten over onze software of met ons van gedachten wisselen over hoe je in jouw organisatie werkt aan een resultaat- en ontwikkelgerichte cultuur?