• i-Talent Software

    Onze versie 3.1 is het resultaat van met klanten gedeelde beelden over talentontwikkeling in een moderne organisatie.

Onze uitgangspunten

De i-Talent software en apps zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: continue dialoog, focus op talenten en ontwikkeling, feedback door het hele jaar heen, de medewerker in de lead, dicht op het dagelijkse werk, koppeling met organisatie en teamdoelen, gesprekscycli flexibel per doelgroep. En bovendien uitnodigend en eenvoudig in het gebruik, mede door de mobiele beschikbaarheid.

Een inkijk in onze software

Vraag een vrijblijvende demo aan

De software kent drie modulen

Doelen & acties

Hier formuleer je als medewerker jouw resultaten, ontwikkeldoelen en teambijdrage en werk je deze uit in een concreet actieplan. Dit Actieplan gebruik je voor tussentijds (werk)overleg met je leidinggevende, om feedback te vragen aan collega’s, andere leidinggevenden en klanten en om de afgesproken doelen te evalueren.

ONDERDELEN
•  Teamdoelstellingen
•  Gespreksformats
•  Actieplan
•  Interne en externe feedback
•  Persoonlijk dossier
•  Strategische personeelsplanning
•  Managementinformatie

Portfolio

Hier laat je zien welke kennis, ervaring en competenties je als medewerker in huis hebt en wat je ambitie is naar de toekomst. Ook is dit de plek om je ‘bewijsmateriaal’ (assessments, diploma’s, showcases) te ordenen en zichtbaar te maken. Hierdoor ben je vindbaar voor collega’s en kwalificeer je je voor nieuwe en voor jou interessante functies, opdrachten of projecten.

ONDERDELEN
•  Projecten en werkervaring
•  Competenties en persoonskenmerken
•  Ambitie en loopbaan
•  Kennis en talent vinden
•  Teams samenstellen
•  Profielenoverzicht

Academy

Hier vind je alle kennis en leeraanbod om je te ondersteunen bij je dagelijks werk, ontwikkeling en loopbaan. Het LMS zorgt voor het toegankelijk maken van interne en externe kennisbronnen, e-learnings, assessments en bibliotheken en aanbod is gepersonaliseerd vindbaar door te selecteren op competenties, expertises en leerstijl.

ONDERDELEN
•  Individuele leerroute uitstippelen
•  Toegang tot intern en extern aanbod
•  Zelf trainingen maken
•  Eigen kennisbank
•  Opleidingsbudget
•  Managementinformatie

Performance management platform - iTalent

Onze Partners

Continue dialoog in de praktijk

Hieronder zie je drie voorbeelden van de wijze waarop organisaties die met i-Talent werken de continue dialoog tussen medewerker, team en leidinggevende in praktijk brengen. Uiteraard zijn elementen van deze drie varianten te combineren tot een eigen variant voor jouw organisatie. Ook is het mogelijk dat specifieke doelgroepen binnen jouw organisatie een andere variant of eigen gespreksthema’s kiezen.

Werk & ontwikkeling

De basis voor deze variant zijn de door jou geformuleerde doelen en acties voor een beperkte periode (bijvoorbeeld een kwartaal). Je houdt zelf deze doelen en acties bij in je persoonlijk Actieplan. Na afronding van doelen – resultaten, ontwikkeling, teambijdrage – vraag je feedback en evalueer je deze met je leidinggevende of team. Je vult je Actieplan door het jaar aan met nieuwe doelen en acties. De gesprekken die je voert zijn informeel (bila’s) en qua frequentie naar behoefte. Door deze werkwijze zijn er geen formele jaarlijkse start- en eindgesprekken meer, maar ben je continu met elkaar in gesprek over je werk en ontwikkeling. Wil je daarnaast extra aandacht vragen voor jouw ontwikkeling of ambitie, dan kan je kiezen voor een apart Ontwikkelgesprek of Reflectiegesprek.

Onderdelen van i-Talent: Actieplan, Feedback

Toekomst & groei

Het accent bij deze variant ligt bij her stimuleren van jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling met het oog op veranderingen in werk, functie of loopbaan. Je bepaalt eerst je startsituatie: hoe staat het ervoor met jouw ontwikkeling en inzetbaarheid? Hoe ziet jouw werk er straks uit? Je gebruikt hiervoor bijvoorbeeld assessments, feedback en informatie over de toekomst van je functie. In een Ontwikkelgesprek met je leidinggevende of coach bespreek je jouw ontwikkeldoelen voor de komende twee jaar. Deze werk je uit in je persoonlijk Actieplan, dat de basis vormt voor periodieke Coachingsgesprekken. Voor je ontwikkeling maak je gebruik van het aanbod in de Academy en je voortgang maak je zichtbaar in je eigen Portfolio.

Onderdelen van i-Talent: Ontwikkelgesprek, Actieplan, Feedback, Coachingsgesprek, Academy, Portfolio.

Doelen, voortgang & evaluatie

De achtergrond van deze variant is een gesprekscyclus met vaste gesprekken, waarbij de medewerker de regie heeft. Je begint met het formuleren van jouw doelen voor de komende periode en laat je daarbij inspireren door je functie en je teamdoelen. Je vertaalt je doelen in acties en maakt de voortgang zichtbaar voor jezelf, je leidinggevende en/of je team via je persoonlijke Actieplan. Afgeronde doelen evalueer je met behulp van verkregen feedback. In tussentijdse gesprekken en in het eindgesprek maak je samen met je leidinggevende de balans op. Wil je daarnaast extra aandacht vragen voor jouw ontwikkeling of ambitie, dan kan je kiezen voor een apart Ontwikkelgesprek of Reflectiegesprek.

Onderdelen van i-Talent: Startgesprek, Actieplan, Feedback, Voortgangsgesprek, Evaluatiegesprek

  • Klaar om aan de slag te gaan?

    Wil je meer weten over onze software of met ons van gedachten wisselen over hoe je in jouw organisatie werkt aan een resultaat- en ontwikkelgerichte cultuur?

    Vraag een demo aan