• i-Talent Software

    Onze versie 3.2 is het resultaat van met klanten gedeelde ambitie en ervaring over performance management in strategisch perspectief.

Onze uitgangspunten

De i-Talent software en apps helpen organisaties om hun strategische doelen te realiseren via impactdoelen per team en individu. Uitgangspunten zijn: de medewerker in de lead, de leidinggevende als coach, geen vaste gespreksrondes, focus op impactdoelen voor resultaten én ontwikkeling, teamplan en individueel actieplan als sturingsinstrument, continue feedback en evaluatie. En bovendien: software flexibel per doelgroep en uitnodigend en eenvoudig in het gebruik, mede door de mobiele beschikbaarheid.

Een inkijk in onze software

Vraag een vrijblijvende demo aan

De software kent vier modules

Onze software voor performance management leidt tot een zichtbare bijdrage van teams en medewerkers aan de strategische organisatiedoelen. Elke organisatie kiest uit de flexibele toolbox welke elementen waarde toevoegen.

STRATEGIE & SPP

Hier leg je de basis voor jullie performance management. Dat begint door een ‘landkaart’ te maken met strategische doelen voor de organisatie als geheel. Deze doelen worden automatisch gekoppeld aan teamdoelen, die doorvertaald worden naar individuele doelen. Hierdoor kun je elk moment de voortgang van de strategische doelen zien. Met het onderdeel voor strategische personeelsplanning (SPP) maak je zichtbaar welke kwaliteit en kwantiteit van medewerkers nodig is om de strategie te realiseren.

ONDERDELEN
•  Strategielandkaart
•  Koppeling van organisatie-, team en individuele doelen
•  Automatische voortgangsinformatie
•  Vlootschouw instrumenten
•  Strategische personeelsplanning
•  Managementinformatie

DOELEN & ACTIES

Hier vertaal je als medewerker jouw doelen uit het teamplan in concrete acties en neem je eigen doelen op voor jouw ontwikkeling. Dit actieplan stem je af met je team en leidinggevende. Je gebruikt het om je resultaten zichtbaar te maken, om feedback te vragen aan collega’s, andere leidinggevenden en klanten en om jouw doelen te evalueren. Het actieplan is een levend ‘document’ dat je in alle perioden en facetten van je werk ondersteunt.

ONDERDELEN
•  Teamplan, teamdoelen, teamoverleg
•  Formats voor continue dialoog
•  Individueel Actieplan
•  Interne en externe feedback
•  Formats voor (team)evaluatie
•  Managementinformatie

PORTFOLIO

Hier laat je zien welke kennis, ervaring en competenties je als medewerker in huis hebt en wat je ambitie is naar de toekomst. Ook is dit de plek om je ‘bewijsmateriaal’ (assessments, diploma’s, showcases) te ordenen en zichtbaar te maken. Hierdoor ben je vindbaar voor collega’s en kwalificeer je je voor nieuwe en voor jou interessante functies, opdrachten of (strategische) projecten.

ONDERDELEN
•  Projecten en werkervaring
•  Competenties en persoonskenmerken
•  Ambitie en loopbaan
•  Kennis en talent vinden
•  Teams samenstellen
•  Profielenoverzicht

ACADEMY

Hier vind je ‘content’ om je te ondersteunen bij je ontwikkeling en loopbaan en een bijdrage te blijven leveren aan de strategische organisatiedoelen. Het LMS zorgt voor het toegankelijk maken van interne en externe kennisbronnen, e-learnings, assessments en bibliotheken en aanbod is gepersonaliseerd vindbaar door te selecteren op competenties, expertises en leerstijl.

ONDERDELEN
•  Individuele leerroute uitstippelen
•  Toegang tot intern en extern aanbod
•  Zelf trainingen maken
•  Eigen kennisbank
•  Opleidingsbudget
•  Managementinformatie

Vergelijking met collega-aanbieders

Is het moeilijk om een keuze te maken voor de juiste software die bij jouw organisatie past? Hieronder zie je de kenmerken van i-Talent in vergelijking met andere spelers op de markt.

Specialisten zoals:
- Talent Excellence
- Dialog
- Treams

PI-systemen
zoals:
- Visma/Raet
- Afas
- ADP

Feedback-apps zoals:
- TrueQ
- Peddy
- Impraise

i-Talent
(e-Progress)

Koppeling met strategie

Digitalisering
voortgang strategie

Formats voor teamplannen

SPP

Flexibele gespreksformats

Feedback

Portfolio

Academy

Onze Partners

Drie klantverhalen

Hieronder staan drie verhalen van klanten uit uiteenlopende sectoren die i-Talent gebruiken bij het vormgeven en realiseren van hun strategische- en programmadoelen.

Onderwijsinstelling MBO

Onderwijsinstelling in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Wil de beste in haar regio zijn, innovatief, goed netwerk in de industrie, constant aanbod van studenten, nauwelijks studie-uitval. Er is een nieuwe strategie opgesteld en de ambitie naar 2025 is groot.

Vraag
Wij willen onze organisatie resultaatgericht maken en onze strategie bestuurbaar, zonder teveel op dagelijkse operationele doelen te sturen. Hoe pakken wij dat aan?

Oplossing
– Strategiekaart gemaakt en gedigitaliseerd
– Teamplannen vanuit strategie opgesteld
– Bijdrage-gesprekken met medewerkers
– introductie van strategisch teamoverleg
– Digitalisering van individuele plannen
– Periodieke update van bijdrage aan strategie

Resultaat
Teams en medewerkers weten wat hun bijdrage aan de ambitie en doelen van de organisatie is. De teams zijn zelf in de lead bij het vertalen van teamplannen naar de bijdrage va medewerkers. Het college van bestuur heeft elk moment zicht op de voortgang van de strategische doelen.

Goede doelen organisatie

Organisatie werkt wereldwijd vanuit hoofdkantoor in Nederland. Is enige in zijn soort, nieuwe strategie staat in teken van schaalvergroting om grotere doelgroep te bereiken, netwerkorganisatie wordt steeds belangrijker.

Vraag
Onze medewerkers werken in meer dan dertig landen over de hele wereld. We vinden het belangrijk dat onze 100 medewerkers in Nederland korte lijnen hebben met de meer dan 300 collega’s in het veld. Hoe stemmen wij onze doelen en programma’s met elkaar af?

Oplossing
– De missie van de organisatie is uitgewerkt in een strategieplan
– Elk team en elk land vertaalt dit naar de eigen setting
– Strategie en acties per setting worden samengevat
– Het totaalplan is gedigitaliseerd
– Via kwartaal updates vindt tussentijdse afstemming plaats

Resultaat
Landen leren van elkaar en werken samen aan projecten. Iedereen krijgt ruimte voor lokale invulling binnen strategische grenzen. Er is overzicht over alle activiteiten en projecten.

Financiële dienstverlener

Sterk groeiende organisatie met eigen IT-afdeling. Verzorgt financiële diensten voor derden. Heeft de ambitie de grootste op haar gebied in Nederland te worden. Zijn totaal met meer dan 500 medewerkers.

Vraag
Wij gaan steeds meer in zelfsturende teams werken en willen tegelijk dat zij elkaars doelen kennen en samenwerken. Wat is daarvoor nodig?

Oplossing
– Elk team heeft een teamplan met jaardoelen
– Er zijn teamoverstijgende projecten voor innovatie en verbetering
– Elk teamlid schrijft in op teamdoelen en projecten
– Bijdragen worden vastgelegd in een Individueel plan
– Een agile coach begeleidt de projecten
– Er vinden elk kwartaal teamevaluaties plaats

Resultaat
Collega’s zoeken elkaar op voor advies, de projecten zijn voor iedereen te volgen, evenals de voortgang van de jaardoelen. Ontwikkeldoelen worden gerealiseerd via deelname aan innovatie- en verbeterprojecten.

  • Klaar om aan de slag te gaan?

    Wil je meer weten over onze software of met ons van gedachten wisselen over hoe je in jouw organisatie werkt aan een resultaat- en ontwikkelgerichte cultuur?

    Vraag een demo aan