Whitepaper: Het nieuwe beoordelen

Talentontwikkeling, feedback en zelfsturing als sleutelwoorden

Medewerkers hebben de regie over hun loopbaan, houden hun eigen portfolio bij en tonen zelf aan wat hun bijdrage is voor de organisatie. Toekomstmuziek? Welnee, het is een beeld dat zich in ras tempo aftekent bij organisaties die de ouderwetse beoordelingscyclus achter zich hebben gelaten. Willen organisaties de talenten van medewerkers benutten, dan moet het oude management denken op de schop. Van boven naar beneden doelen stellen heeft geen zin, evenmin als het voeren van beoordelingsgesprekken. De moderne medewerker is autonoom, wil zich ontwikkelen en stemt

Verder lezen?
Download het artikel