Talentontwikkeling

Wat is talentontwikkeling?

Bij talentontwikkeling gaat het over de wijze waarop organisaties de talenten van hun medewerkers en leidinggevenden zo optimaal mogelijk inzetten en daarnaast ruimte wordt geboden voor ontwikkeling van talenten. Uiteraard vraagt dit om een goed inzicht in het aanwezige talent en het talent dat in de toekomst nodig is. Om dit beeld te krijgen, kennen veel organisaties een vorm van strategische personeelsplanning (SPP).

Redenen om er vandaag mee te beginnen

Uit onderzoek blijkt dat binnen nu en tien jaar 30% van de banen verdwijnt en in de tussentijd van meer dan 50% van de banen de inhoud fundamenteel verandert. Medewerkers moeten zich blijven ontwikkelen en de veranderende werkplek als leeromgeving omarmen. Vitaliteit, wendbaarheid en inzetbaarheid zijn daarbij sleutelwoorden om met succes en plezier je werk te kunnen blijven doen.

Hoe draagt talentontwikkeling bij aan de groei van je organisatie?

Weten wat het potentieel van medewerkers is, wat hun ambitie is en welke ontwikkeling mogelijk is, vormen cruciale elementen voor toekomstgerichte personeelsplanning. Groei van de organisatie is gebonden aan de ontwikkeling van medewerkers, dus moet je gericht investeren in ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast vormen erkenning van talenten en opleidingsmogelijkheden belangrijke motieven om het bij een werkgever naar je zin te hebben.

Hoe start je met talentontwikkeling?

Je kunt als organisatie op drie manieren werk maken van talentontwikkeling:

  1. Zorgen voor een aantrekkelijk én up-to-date opleidingsaanbod om leren en ontwikkelen te stimuleren.
  2. Van elke medewerker zijn of haar kennis, ervaring en talenten in kaart brengen, inclusief opleidingen, nevenactiviteiten en interessegebieden, om het beschikbare talent – in de meest brede zin van het woord – voor verdere ontwikkeling in het vizier te hebben.
  3. Opzetten van een traject voor strategische personeelsplanning om te zorgen dat het medewerkersbestand in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht toekomstbestendig is.

Hoe versterk je met i-Talent de talentontwikkeling in jouw organisatie?

In de i-Talent software is een onderdeel (Academy) om het eigen opleidingsaanbod (intern, extern) op te nemen. Het portfolio is een onderdeel waarin de medewerker zelf zijn loopbaan en ambitie zichtbaar maakt en zich kwalificeert voor nieuwe werkzaamheden, banen of projecten. De module SPP biedt vragenlijsten voor onder andere potentieelbeoordeling en visuele grids om groepen medewerkers te positioneren. Bij de gespreksformats kan je een apart gesprek inrichten voor ontwikkeling of loopbaan. In het Actieplan worden de leer-, ontwikkel- en loopbaandoelen geformuleerd, gevolgd en geëvalueerd.

Klaar om aan de slag te gaan?

Meer weten over onze dienstverlening of horen hoe organisaties onze software gebruiken om hun resultaten en ontwikkeling te verbeteren?