Bij e-Progress zijn we ervan overtuigd dat goede gesprekken van groot belang zijn voor een betere verbinding, prettige samenwerking en werkgeluk binnen organisaties. Daarom delen wij graag onze visie en inspireren we je met 75 vragen voor het goede gesprek. Deze vragen kunnen dienen als inspiratiebron voor alle gesprekken gedurende het jaar.

Uit ervaring weten we dat gesprekken effectiever zijn wanneer er meer (informele) momenten gedurende het jaar zijn ingepland. In plaats van 2-3 vaste gesprekken per jaar, adviseren we bijvoorbeeld elke 2 weken 20 minuten in te plannen. Door op regelmatige basis te communiceren, ontstaat er meer ruimte voor openheid, wederzijds begrip en verbinding.

We hopen dat deze vragen bijdragen aan het voeren van goede gesprekken binnen jouw organisatie en dat het de samenwerking en het werkplezier van medewerkers vergroot. Mocht je behoefte hebben aan meer ondersteuning of advies op het gebied van gespreksvoering, dan staan wij altijd voor je klaar.