Q-12: Een Snelle Gids voor het Meten van Medewerkersverbondenheid en Performance

Veel organisatie maken gebruiken van een MTO of andere type vragenlijst. Als alternatief delen we de Q-12 meting, een snelle en betrouwbare tool met 12 vragen om verbondenheid te meten. Dit instrument onthult niet alleen de stand van zaken binnen het team, maar ook de behoeften, successen en verbeterpunten.

Ben jij leidinggevende? Onze tip aan jou, gebruik deze vragen regelmatig in het continue dialoog met je medewerkers. Ontdek meer over ons medewerkersbetrokkenheidsmodel op onze website.

Meten met de Q-12 is niet slechts een momentopname, maar een doorlopend proces voor een succesvolle en gezonde werkomgeving. Ontdek de kracht van Q-12 en breng positieve verandering in jouw organisatie.

Niets is motiverender dan samen met je team een plan te maken voor het nieuwe jaar. Met nieuwe doelen, initiatieven en een praktijkgerichte blik. Als het even kan, kun je je daarbij baseren op concrete organisatiedoelen en de strategie naar de toekomst.

Zie je het voor je? Jouw team heeft zelf de ruimte om de doelstellingen voor de komende periode te bedenken, op basis van actuele cijfers, doelen voor de hele organisatie en een uitdagend en tegelijk realistisch toekomstbeeld. Je ziet jullie teamdoelen al op grote flip-overvellen aan de wand hangen, als resultaat van een middag brainstormen. Vervolgens tekent iedereen in op deze doelen door zijn naam erbij te zetten en op te schrijven hoe hij of zij daaraan wil werken. Dat geeft vast een verrassend resultaat: tekenen collega’s in op voor jou onverwachte doelen, blijven er doelen leeg, zijn er collega’s die samen aan een doel willen werken? Komt iedereen tot zijn recht, zowel intellectueel als emotioneel? Geloven we ook echt in het grotere doel, onze missie? Waarschijnlijk is er na de brainstormsessie nog wel overleg nodig om alle doelen en activiteiten bij ieders ambitie te laten passen. Maar dat is natuurlijk onderdeel van het spel dat je met elkaar speelt, dat juist tot inzicht in elkaars motivatie en ambitie leidt.

De workshop ‘Een teamplan maken’ helpt jou als leidinggevende om samen met je medewerkers de doelen van het team concreet te maken. Dit is tegelijk de basis voor de individuele doelen van elke medewerker. Op die manier weet iedereen wat zijn of haar bijdrage is.

In jouw organisatie wordt gewerkt met een veelheid aan software voor uiteenlopende doelen. Natuurlijk word je daarin wegwijs gemaakt, maar niet alle ‘systemen’ gebruik je even vaak en sommige heb je welllicht nog nauwelijks gebruikt.

Eén van die systemen binnen jouw organisatie is i-Talent. Je gebruikt i-Talent om samen doelen af te spreken, feedback te vragen en geven, gesprekken te voeren én je resultaten en ontwikkeling te evalueren. Maak jij gebruik van alle mogelijkheden die i-Talent biedt? Of wil je energie opdoen om ermee te starten?

Ben jij nieuw bij de organisatie of heb je behoefte aan een opfrismoment? Meld je dan aan voor de i-Talent refreshment workshop, op locatie of online.

Wij van i-Talent staan voor je klaar….

Veel medewerkers worden leidinggevende zonder dat zij weten of ze daar geschikt voor zijn en wat die rol precies van hen vraagt. In de praktijk kom je daar doorgaans met vallen en opstaan achter. Herken je dat?

Goed beschouwd gaat het bij leidinggeven om het vervullen van vier rollen: leider, manager, coach en ondernemer. Bij de beschrijving van de workshop die hierna volgt, lees je meer over deze rollen. De software van i-Talent ondersteunt jouw rol als leidinggevende door samen met je medewerkers doelen te stellen, feedback te vragen en geven, gesprekken te voeren én de resultaten en ontwikkeling van elke medewerker te evalueren en waarderen. Dit alles met eigen regie van de medewerker en een coachende rol van jou als leidinggevende

De workshop ‘Coachend leidinggeven’ heeft dus twee effecten: je ontwikkelt je in je rol als leidinggevende én je leert hoe

Als je als organisatie resultaat- en talentgericht wil werken, kan je niet zonder SPO. Je wilt immers de talenten die je in huis hebt verbinden met de (strategische) doelen van je organisatie. Op die manier laat je alle talenten tot hun recht komen, maar zie je in je kwalitatieve en kwantitatieve analyse ook waar straks de gaten vallen.

Wij hebben veel ervaring met compacte trajecten voor SPO voor teams en voor de organisatie als geheel. Starten op teamniveau heeft het voordeel dat je dicht bij de verschillende werkvelden en de ontwikkelingen daarin blijft. Bovendien doet iedereen dan mee. Deze aanpak vraagt natuurlijk wel om een heldere strategie van de organisatie als geheel. Anders krijgen de teams onvoldoende richting mee.

Begin je op organisatieniveau dan is het voordeel dat je het maken van een nieuwe strategie direct koppelt aan de kwaliteit en kwantiteit van je medewerkers. De teams kan je weer betrekken door de analyse bij hen te toetsen en laten aanvullen. In alle gevallen, bij welke aanpak dan ook, is het nodig dat je op voorhand een goed overzicht hebt van de talenten of sterke punten van je medewerkers. Daarvoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar, waaronder de StrenghtsFinder waarmee wij graag werken.

Onze recente pentest wijst uit dat de i-Talent software 100% veilig en betrouwbaar is. Nasa proof, aldus een van onze klanten. De rapportage tref je aan in bijgaande PDF.

Download PDF hier

Hoe talentgericht werkt jouw organisatie?

Ken je de talenten van je medewerkers? Doen zij elke dag waar zij goed in zijn? En hoe ontwikkel je talenten tot persoonlijke strenghts?

We zijn verheugd om ons compleet herziene whitepaper ‘BENUT DE TALENTEN IN JOUW ORGANISATIE’, geschreven door Frank Kwakman en Ron Wolsleger, met jullie te delen. In dit whitepaper delen we een aantal tips waarmee je direct aan de slag kunt.

Download dit whitepaper nu gratis
In deze whitepaper laten we zien hoe je aan deze vijf ‘drivers’ voor interne werving handen en voeten kunt geven.