Whitepaper: Continue dialoog in de praktijk

Medewerker in de regie, leidinggevende als coach

Nemen medewerkers de regie over hun loopbaan, houden ze hun eigen portfolio bij en tonen ze zelf aan wat hun bijdrage is voor de organisatie? In ons artikel uit 2017 introduceerden we de term ‘het nieuwe beoordelen (HNB)’ en stelden we vast dat regie bij medewerkers geen toekomstmuziek was, maar zich in snel tempo aftekende bij organisaties die de traditionele beoordelingscyclus achter zich hebben gelaten. Hoe ziet de praktijk er nu, ruim drie jaar later uit?

Verder lezen?
Klik hier om de pdf te openen.