Hybride werken met i-Talent

Dit boek gaat over wat hybride werken betekent voor medewerkers en leidinggevenden. Het antwoord van de auteur luidt: zelf regie nemen. Niets doen is geen optie!

Er zijn vijf actuele ontwikkelingen die het – meer dan ooit – noodzakelijk maken zelf de regie te nemen. Deze ontwikkelingen zijn

  1. Een steeds sneller veranderende omgeving met grote consequenties voor de inhoud en organisatie van je werk.
  2. Een groter beroep op zelfsturing in de teams waarvan je deel uitmaakt, waarin eigenaarschap, samenwerking en feedback belangrijker zijn dan ooit.
  3. Een toenemende noodzaak om wendbaar te zijn, te blijven leren en ontwikkelen, zodat je ‘fit-for-the-job’ blijft.
  4. Een sterk groeiende verbinding tussen je werk en je leven, waarbij jouw persoonlijke doelen en vitaliteit extra aandacht nodig hebben.
  5. Een geleidelijk op afstand rakend traditioneel leiderschap, waardoor je steeds meer zelf verantwoordelijk wordt voor leiderschap, eigen werkorganisatie en werkplezier.

Als medewerker word je dus meer op je eigen verantwoordelijkheid en zelforganisatie aangesproken. Voor leidinggevenden betekent hybride werken dat zij of hij moet leren meer op afstand te sturen.

Hoe helpt i-Talent hierbij? Onze software en services ondersteunen jou en je organisatie bij:

  • samen teamplannen maken, op basis waarvan medewerkers hun eigen doelen en acties kunnen formuleren;
  • een persoonlijk Actieplan waarmee medewerkers voor hun leidinggevende en team voortgang en resultaten zichtbaar maken;
  • feedback op resultaten en feedforward voor advies omdat je elkaar niet meer dagelijks ziet;
  • frequente korte bila’s om je voortgang van het Actieplan te bespreken en nieuwe doelen af te stemmen;
  • reflectiegesprekken over werksituatie, ontwikkeling en loopbaan.

Frank Kwakman, Leidinggeven aan jezelf. Hoe neem jij de regie bij hybride werken?, Culemborg: Van Duuren Management – 2021

Bestel het boek hier!