SPP en wendbaarheid

Talentmanagement staat nog in de kinderschoenen. Dit is een van de conclusies van ons recente onderzoek naar de praktijk van de continue dialoog. Dat organisaties echt werk maken van het gericht inzetten en ontwikkelen van talenten is slechts voor de helft van de medewerkers zichtbaar. Minder dan een derde van hen ervaart dat talenten en competenties voor de toekomst worden ontwikkeld.

Intussen realiseert iedereen zich dat snel veranderende markten, klanten en technologie in hoog tempo nieuwe eisen aan medewerkers stellen; het is dus van belang om gericht talenten en competenties voor de toekomst te ontwikkelen. Niet voor niets is Strategische personeelsplanning (SPP) op dit moment voor veel organisaties extra actueel.

IPW: Inschatting van Potentieel en Wendbaarheid

Om goed gebruik te maken van SPP wil je als leidinggevende het potentieel van je medewerkers inschatten. Een belangrijk aspect hiervan is hun wendbaarheid. Met wendbaarheid bedoelen we het vermogen om flexibel in te spelen op veranderingen in de huidige en toekomstige rol. Een inschatting van de combinatie van potentieel én wendbaarheid (IPW) is cruciaal voor toekomstig succes en kan aanleiding zijn voor professionele en persoonlijke ontwikkeldoelen. Zo’n inschatting kan door de leidinggevende gedaan worden via een assessment, door gebruik te maken van feedback en/of via een gerichte vragenlijst.

Hiertoe hebben wij een korte vragenlijst voor jullie ontwikkeld. Deze helpt leidinggevenden het potentieel en de wendbaarheid van hun medewerkers in te schatten. Onze lijst bevat 16 vragen over competenties als: omgaan met verandering, leergierigheid, veerkracht, lef, daadkracht en samenwerken. Deze zijn verdeeld over vier categorieën:

  • Persoonlijkheid & motivatie
  • Leren, verbeteren & vernieuwen
  • Analyse & besluitvorming
  • Interactie & communicatie

Talentontwikkeling met behulp van i-Talent

Deze IPW vragenlijst of een eigen variant op maat, is nu al beschikbaar via de i-Talent software. Je vindt daarnaast ook:

  • De mogelijkheid om eigen vragenlijsten in te voeren en onder medewerkers en leidinggevenden te verspreiden, bijv. voor een MTO, SPP, vlootschouw, opleidingswensen, exitinterviews.
  • Talentmanagement informatie over de gehele organisatie en per team, via flexibele matrices en Excel.
  • Management informatie over het gebruik van het Actieplan en de extra (jaar) thema’s om inzicht te krijgen in trends, als het gaat om eigenaarschap, vitaliteit, samenwerken op afstand, behoud van werkplezier en voorkomen van stress in tijden van Corona.

Wil je meer informatie over onze IPW vragenlijst of heb je belangstelling voor onze voorbeeld vragensets over een ander thema, neem dan contact op met ondergetekende.

Ik bedank alle relaties van e-Progress voor de fijne samenwerking in dit veelbewogen, bijzondere jaar!
Wij wensen je een goede afsluiting van 2020 en een mooi begin van 2021. Wij melden ons in ieder geval weer in januari 2021, voor livegang van de nieuwe functionaliteiten.