Whitepaper ‘Groeien ondanks een krappe arbeidsmarkt’ Het doet ons veel plezier jou de nieuwste whitepaper van ons bureau te sturen, getiteld ‘Groeien ondanks een krappe arbeidsmarkt’.

Dit document is ontstaan door vragen van uiteenlopende organisaties hoe je medewerkers kunt
blijven boeien en binden in de huidige arbeidsmarkt, die gekenmerkt wordt door krapte en
toenemende mobiliteit. Door de krapte op de arbeidsmarkt is in nagenoeg alle sectoren een tekort aan mensen. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 signaleert het UWV dat het aantal vacatures over de volle breedte blijft toenemen. Dit tekort hangt in belangrijke mate samen met de samenstelling van de beroepsbevolking. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Vraag en aanbod van arbeid lopen steeds verder uit elkaar. De krapte geldt met name in de sectoren: zakelijke dienstverlening, zorg, horeca, ICT, techniek, transport, detailhandel en bouw. Op dit moment zijn er in totaal bijna 400.000 vacatures, waarvan 70.000 voor Gratis whitepaper

Download dit whitepaper nu gratis

Door de krapte op de arbeidsmarkt is in nagenoeg alle sectoren een tekort aan mensen. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 signaleert het UWV dat het aantal vacatures over de volle breedte blijft toenemen.

Whitepaper ‘Strategie in Actie’ Het doet ons veel plezier jou de nieuwste whitepaper van ons bureau te sturen, getiteld ‘Strategie in actie’.

Dit whitepaper gaat over hoe elke medewerker bijdraagt aan de strategie en toekomst van de organisatie, waardoor je meer betrokkenheid, betere gesprekken en een grotere impact bereikt.

MET ‘STRATEGIE IN ACTIE’ KAN JE HET VOLGENDE BEREIKEN:
– organisatiedoelen vertalen naar teams en medewerkers
– vergroten van de resultaatgerichtheid
– een nieuwe impuls geven aan de gesprekscyclus

De nieuwe Strategiemodule van i-Talent helpt je om deze doelen te realiseren.
We wensen je veel inspiratie en leesplezier toe. Wil je stappen zetten met de ideeën in dit whitepaper, dan gaan wij graag met je in gesprek. Gratis whitepaper

Download dit whitepaper nu gratis

Dit whitepaper gaat over hoe elke medewerker bijdraagt aan de strategie en toekomst van de organisatie, waardoor je meer betrokkenheid, betere gesprekken en een grotere impact bereikt.

Voeren we in 2022 alleen nog maar gesprekken die ertoe doen, al of niet via een continue dialoog? Zonder verplichte formats, digitale vastlegging of andere tijdverslinders? En waar gaan die gesprekken dan over? Vernieuw je gesprekscyclus en focus daarbij met ingang van het nieuwe jaar op ‘impactgesprekken’. En maak zoals veel organisaties dat doen ruimte voor de vraag: hoe draag jij bij aan de toekomst van onze organisatie?

Je kan het ook anders zeggen: hoe vertalen we onze strategische doelen helder naar teams en individuele medewerkers en hoe houden we grip op de realisatie daarvan?

IMPACTGESPREKKEN
Wat voor gesprekken worden in jouw organisatie gevoerd? Goed beschouwd zien wij drie soorten gesprekken die inspirerend en relevant zijn: persoonlijke gesprekken, talent- of loopbaangesprekken én impactgesprekken. Deze laatste gaan over jouw bijdrage aan de strategische doelen van je team en organisatie.

Uit evaluatieonderzoek bij onze klanten blijkt dat het lastig blijft om motiverende doelen te formuleren, gekoppeld aan het jaarplan van het team. Dit komt omdat het veelal ontbreekt aan een uitgekristalliseerde organisatiestrategie, waardoor teamplannen als te oppervlakkig en weinig motiverend worden ervaren. Wij helpen klantorganisaties om hun strategische doelen op een soort landkaart te zetten. Dat kan heel simpel, vanuit een beperkt aantal domeinen en daarbinnen thema’s en projecten. Teams krijgen vanuit deze landkaart strategische doelen en thema’s toegewezen die worden doorvertaald naar individuele medewerkers.

NIEUWE STRATEGIEMODULE
Met de nieuwe Strategiemodule binnen i-Talent ben je straks in staat de strategie van je organisatie overzichtelijk weer te geven. Zo ontstaat als het ware een actieplan op strategisch niveau. Wij begeleiden teams om in workshops hun strategische doelen uit te werken in eigen thema’s. Deze worden doorgezet naar medewerkers die op basis daarvan hun activiteiten formuleren. Medewerkers zitten zo zelf aan het stuur, houden hun voortgang bij, vragen feedback en evalueren hun eigen bijdrage.

Met onze Strategiemodule kan je dus een nieuwe impuls geven aan je gesprekscyclus en 1-op-1 aansluiten op het actuele teamplan en de bovenliggende strategie. Medewerkers kennen die strategie en gesprekken gaan over hun bijdrage daaraan. Het MT ziet de voortgang van alle teams. Zo maak je als HR je rol als strategisch partner waar.

TALENT ONTWIKKELING
Talentontwikkeling is de eerste stap naar een bruisende werkplaats. Wil je hier meer over weten? Bekijk meer hier: https://e-progress.eu/talentontwikkeling/

MEER WETEN?
Wil jij als HR-professional in 2022 jullie gesprekscyclus vernieuwen? Laat ons je dan op nieuwe gedachten brengen en laat je inspireren door deze informatie:

Je eigen consultant maakt graag een afspraak om de werking van onze Strategiemodule nader toe te lichten. Maar natuurlijk kan je mij ook bellen voor meer informatie: 06 55 948 138.

En natuurlijk wens ik jou en je collega’s een fijn en gezond 2022!

Bij onze klanten bestaat een toenemende behoefte i-Talent strategisch in te zetten. De belangrijke vraag daarbij is: hoe zorgen we ervoor dat medewerkers en teams zichtbaar bijdragen aan onze strategische en operationele doelen en hoe houden we grip op de realisatie daarvan? Dit blijkt uit de 25 evaluatiegesprekken die wij het afgelopen half jaar voerden. Reden voor ons om samen met enkele klanten concrete stappen te zetten op weg naar 2022.

Waar werken we met deze klanten aan? Dat zijn de drie speerpunten die hieronder in het kort worden geschetst: werken met de i-Talent strategiemodule – een onorthodox leiderschapstraject – microprojecten om nieuwe talenten te ontwikkelen.

I-TALENT STRATEGIE MODULE
Het gaat hier om een aanpak voor het top-down formuleren van doelen: organisatie > team > individuele medewerker. We brengen als eerste alle informatie over doelen, strategie, speciale projecten en programma’s op één overzichtelijke landkaart in beeld. Daarna worden onderdelen toegewezen aan teams, zodat elk team en iedere medewerker weet wat de eigen bijdrage aan de organisatiedoelen is. Doordat alle doelen zijn gedigitaliseerd en via Actieplannen worden geconcretiseerd, kan de realisatie van organisatie en teamdoelen op een eenvoudige manier periodiek worden gevolgd en bijgestuurd. Het gehele proces wordt ondersteund door de nieuwe Strategiemodule.

LEIDERSCHAP OP BASIS VAN 360° FEEDBACK
Voor organisaties die werk willen maken van leiderschap. Een leiderschapstraject dat begint bij het MT en daarna wordt doorgezet naar alle leidinggevenden. De basis wordt gevormd door 360° feedback te vragen en de resultaten te beoordelen vanuit de gezamenlijke visie: hoe willen we hier leidinggeven? Er wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk beproefde vragenlijst. Elke leidinggevende formuleert eigen verbeterdoelen en deze worden via het Actieplan van i-Talent opgevolgd. Een coach houdt iedereen het eerste jaar bij de les.

STRATEGIE IN ACTIE
Een programma waarin medewerkers via microprojecten aan voor de organisatie belangrijke verbeterideeën werken en tegelijk nieuwe competenties ontwikkelen. Denk aan 21e-eeuwse competenties zoals creativiteit, ondernemerschap, klantgerichtheid, agile werken en eigen regie. Samen met partner Pridea helpen wij je bij het selecteren van de juiste microprojecten en coachen we de teams. Hiermee brengen we een cultuur op gang waarin het ontwikkelen van toekomstgerichte competenties een vanzelfsprekend onderdeel van ieders werk uitmaakt.

PERFORMANCE MANAGEMENT
Wil je meer weten over performance management en hoe je stapsgewijs een performance management proces in kan richten? Leer hier meer over op onze website: https://e-progress.eu/performance-management/

Afgelopen week is het nieuwe boek van Frank Kwakman, mededirecteur van e-Progress, verschenen. Het boek gaat over wat hybride werken betekent voor medewerkers en leidinggevenden. Het antwoord van de auteur luidt: zelf regie nemen en leren leiding geven op afstand. Nodig jezelf uit voor een individuele MS Teams meeting van een half uur met ons over hybride werken in jouw organisatie.

De belangrijkste thema’s die we met jou – als HR verantwoordelijke – in dit half uur willen bespreken zijn: Leidinggeven aan jezelf - Frank Kwakman

Als voorbereiding op het gesprek sturen wij je een gratis exemplaar van het boek Leidinggeven aan jezelf.

We nodigen je uit….

  1. Ga je met ons in gesprek en wil je een gratis exemplaar van het boek ontvangen? Laat het ons weten op info@e-progress.eu.
  2. Wil je met je hele HR-team een halve dag aan deze en andere voor jouw organisatie cruciale vragen werken, neem dan contact met ons op voor een afspraak op maat.
  3. Geef je op voor de workshop op 17 of 18 november waarin we met elkaar in gesprek gaan hoe jij als HR-professional hybride werken en leidinggeven op afstand kunt faciliteren. Kijk op: https://e-progress.eu/actueel/

Meer weten over Hybride werken?

Leer over wat Hybride werken in houd en hoe je dit kan implementeert in jouw organisatie: https://e-progress.eu/hybride-werken/

Hoe faciliteer je als HR-professional hybride werken en leidinggeven op afstand?

Op 12 oktober verschijnt het nieuwe boek van Frank Kwakman, mededirecteur van e-Progress. Het boek gaat over wat hybride werken betekent voor medewerkers en leidinggevenden. Het antwoord van de auteur luidt: zelf regie nemen. Voor leidinggevenden is er een extra opgave: leidinggeven op afstand.

Naar aanleiding van dit boek organiseren wij een kleinschalige middagworkshop op 17 en 18 november 2021. Je gaat naar huis met een eigen agenda en actieplan.

Doel
Tijdens de workshop breng je de impact van hybride werken voor je eigen organisatie of specifieke teams daarbinnen in kaart. Vervolgens vertaal je dit naar consequenties voor medewerkers en leidinggevenden, met als hoofdthema’s: eigen regie van medewerkers, nieuwe communicatie- en overlegvormen, leiderschap op afstand.

We nodigen HR-professionals uit deel te nemen. Het maximum aantal deelnemers per workshop is 15.

Data, plaats en tijdstip


Programma

Materiaal
Elke deelnemer krijgt tijdens de workshop een exemplaar van het boek ‘Leidinggeven aan jezelf’.

 

Dit boek gaat over wat hybride werken betekent voor medewerkers en leidinggevenden. Het antwoord van de auteur luidt: zelf regie nemen. Niets doen is geen optie!

Er zijn vijf actuele ontwikkelingen die het – meer dan ooit – noodzakelijk maken zelf de regie te nemen. Deze ontwikkelingen zijn

  1. Een steeds sneller veranderende omgeving met grote consequenties voor de inhoud en organisatie van je werk.
  2. Een groter beroep op zelfsturing in de teams waarvan je deel uitmaakt, waarin eigenaarschap, samenwerking en feedback belangrijker zijn dan ooit.
  3. Een toenemende noodzaak om wendbaar te zijn, te blijven leren en ontwikkelen, zodat je ‘fit-for-the-job’ blijft.
  4. Een sterk groeiende verbinding tussen je werk en je leven, waarbij jouw persoonlijke doelen en vitaliteit extra aandacht nodig hebben.
  5. Een geleidelijk op afstand rakend traditioneel leiderschap, waardoor je steeds meer zelf verantwoordelijk wordt voor leiderschap, eigen werkorganisatie en werkplezier.

Als medewerker word je dus meer op je eigen verantwoordelijkheid en zelforganisatie aangesproken. Voor leidinggevenden betekent hybride werken dat zij of hij moet leren meer op afstand te sturen.

Hoe helpt i-Talent hierbij? Onze software en services ondersteunen jou en je organisatie bij:

Frank Kwakman, Leidinggeven aan jezelf. Hoe neem jij de regie bij hybride werken?, Culemborg: Van Duuren Management – 2021

Bestel het boek hier!

Afgelopen maand zijn de contouren van de nieuwe CAO Woondiensten bekend geworden. Naast aandacht voor Strategische Personeels Planning (SPP) is er nu ook een speciale paragraaf over scholing en ontwikkeling. De bedoeling daarvan is medewerkers te stimuleren zich blijvend te ontwikkelen om voorbereid te zijn op alle veranderingen in hun sector, organisatie en baan. Een van de maatregelen is een jaarlijkse ‘scholingsverplichting’ van tenminste 12 uur per medewerker. Deze verplichting is ruim bedoeld en geldt niet alleen voor cursussen en opleidingen, maar ook voor stages en andere ontwikkelactiviteiten.

 De i-Talent software is 100% geschikt om deze activiteiten te ondersteunen. In deze nieuwsbrief leggen we in het kort uit welke mogelijkheden er zijn.

Ontwikkeling als gespreksthema
Binnen i-Talent is aandacht voor scholing en ontwikkeling onderdeel van elk gesprek. Resultaten, ontwikkeling en teambijdrage horen immers bij elkaar. Bij het onderdeel ‘Ontwikkeling’ (of hoe dat bij jullie heet) kan de scholingsverplichting van 12 uur worden opgenomen: wat wil je bereiken (je doel) en hoe ga je dat doen (je acties)?

Apart ontwikkelgesprek
Daarnaast is het mogelijk een apart gesprek, bijvoorbeeld een ontwikkelgesprek, POP-gesprek of loopbaangesprek aan te bieden voor meer diepte over dit thema. Ook hier kan de scholingsverplichting een plaats krijgen. Door ontwikkeldoelen op te nemen, komen deze automatisch in je eigen, al bestaande Actieplan terecht. Via bila’s en feedback worden ze opgevolgd en geëvalueerd, samen met je andere doelen.

Ontwikkeling in het Actieplan
Ook zonder gesprekken is het mogelijk je scholings- of ontwikkeldoelen rechtstreeks in je Actieplan op te nemen. Ga naar het Actieplan en voeg bij de categorie ‘Ontwikkeling’ (of hoe dit bij jullie heet) je 12-uurs verplichting toe. Noteer wat je ermee wil bereiken en hoe je dat gaat doen.

Ontwikkeling via de Academy
Vanaf eind mei komt een nieuw onderdeel online binnen i-Talent: de Academy. Hier kun je je als medewerker direct aanmelden voorinterne of externe opleidingen. Via managementinformatie (exports naar Excel) is vervolgens voor HR het totaaloverzicht aanwezig.Per opleiding zie je bijzonderheden, zoals het tijdsbeslag ervan. Zo houd je als medewerker je eigen opleidingsbudget bij. Via links klik je door naar de site van het opleidingsinstituut voor aanvullende informatie over de opleiding of naar de gewenste platforms, zoals Flow, de Corporatie Academie, GoodHabitz of je eigen Academy.

Ontwikkeling en SPP
Ook via de module Talentmanagement kun je actief richting geven aan je eigen ontwikkeling en scholing of die van je team. Dat kan via vragenlijsten voor de medewerker of leidinggevende over onder andere wendbaarheid, potentieel inschatting en opleidingsinventarisatie. Klantorganisaties die de methodiek van onze collega’s Moon HRM gebruiken, borgen dit hier in i-Talent. Laat je ons weten wanneer je belangstelling hebt voor voorbeelden van deze vragenlijsten?

Nu organisaties bezig zijn de nieuwe praktijk van ‘continue dialoog’ te omarmen, neemt de vraag naar ondersteuning door i-Talent sterk toe. Medewerkers en leidinggevenden ervaren dat de software het gehele proces ondersteunt: doelen formuleren, eigen regie nemen, feedback vragen en direct evalueren. Elk team kan hier zijn eigen werkwijze in kiezen, met eigen formats en gesprekken naar keuze.

Laat i-Talent voor je werken…

In deze nieuwsbrief zetten we alle workshops en ondersteuning op een rij die i-Talent biedt om op natuurlijke momenten met elkaar in gesprek te zijn over werk, ontwikkeling en toekomst. En we laten zien hoe je als HR met behulp van i-Talent inzicht in talenten krijgt en je organisatie meer wendbaar en toekomstgericht maakt.

 Opfris workshops

De afgelopen maanden hebben we tientallen workshops verzorgd om medewerkers en leidinggevenden te inspireren actief aan de slag te gaan met de continue dialoog.

Hoe vraag ik feedback vanuit mijn actieplan? Hoe formuleer ik goede doelen en hoe evalueer ik afgeronde doelen via mijn actieplan? Hoe initieer ik bila’s met mijn leidinggevende vanuit mijn actieplan? Deze en andere praktische vragen over het gebruik van i-Talent, gecombineerd met soft skills, komen in een workshop van 2,5 uur aan de orde. Per team of via open inschrijving. Het resultaat: veel aha’s, enthousiasme en een ‘boost’ in passend gebruik van de software.

Eigen regie via het persoonlijk actieplan

Een continue dialoog voeren met elkaar betekent dat jij als medewerker voortdurend en op allerlei manieren met je collega’s en je leidinggevende in gesprek bent over je werk, je ontwikkeling én je toekomst. Dat betekent dat je periodiek je doelen met elkaar afstemt, samen op tijd bijstuurt, afgeronde doelen direct evalueert en het hele jaar door leert van verkregen feedback. En elkaar waardeert door een compliment op zijn tijd. Dit alles doe je vanuit één overzicht: je actieplan. Na elk gesprek, bila, wandeling of telefoontje, werk je – indien daar aanleiding voor is – je actieplan bij zodat dit steeds up-to-date is.

Het persoonlijk actieplan is de kern van i-Talent, zeker als je weinig formele gesprekken met elkaar voert. Ook als je vaker op afstand werkt, is het actieplan hét hulpmiddel om je doelen voor werk en ontwikkeling bij te houden en te delen.

Gebruiksgemak

Heel recent hebben we korte instructiefilmpjes gemaakt over: introductie i-Talent, gesprekken, feedback en actieplan. Deze zijn geïntegreerd in de software en vind je dus bij dat onderdeel. Mogen we ze in jullie site plaatsen? Daarvoor hanteren we tot 1 mei aanstaande nog een speciale actieprijs.

We merken dat niet iedereen weet dat de software ook beschikbaar is via onze web app. En dat via een tegel drempelloos inloggen (Single Sign On) en een (automatische) koppeling met je eigen Personeelsinformatiesysteem, zoals Afas of Visma, het gebruik heel gemakkelijk maakt. Geen inlog meer nodig en personeelsmutaties altijd op orde. Laat ons weten als je belangstelling hebt voor de filmpjes, SSO of een koppeling, automatisch of via CSV!

Workshop: hoe voer ik een goed gesprek?

Ook hier mochten we de afgelopen maanden diverse workshops over geven, voor support bij evaluatie-, reflectie- en planningsgesprekken. Het is fijn om als medewerker wat extra ondersteuning te krijgen om je goed voor te bereiden op je eerstvolgende gesprek. Met aandacht voor bijvoorbeeld: reflectie op jouw persoonlijke situatie, werken met doelen, omschrijven van je ambitie, ontvangen van feedback. Maar ook: hoe neem je initiatief, hoe voer je een constructief gesprek en wat doe je als het gesprek moeizaam verloopt? Je bereidt je voor op de workshop via het gespreksformat in i-Talent en na de workshop kun je met vertrouwen dat gesprek ingaan. Je neemt deel via open inschrijving, geïnitieerd door de eigen organisatie.

 Workshops voor leidinggevenden

Veel HR-professionals vragen ons hoe ze de leidinggevenden in hun organisatie kunnen meenemen in de nieuwe praktijk van een continue dialoog. Belangrijke vragen zijn: hoe geven leidinggevenden het goede voorbeeld? Wat is hun (nieuwe) rol bij de begeleiding van werk en ontwikkeling van medewerkers? Welke rol spelen zij idealiter bij de verschillende gesprekken? Onder de titel ‘medewerker in de regie, leidinggevende als coach’ hebben we recent voor vijf managementteams workshops verzorgd over dit thema. Resultaat: leidinggevenden pakken een actievere rol op door ook zelf feedback te vragen, initiëren tussentijds overleg met hun medewerkers, volgen hun actieplan en geven vaker een compliment.

Vragenlijsten over talenten

De meeste organisaties die met i-Talent werken, maken gebruik van de module Talentmanagement en de bijbehorende vragenlijsten. Hiermee krijgen leidinggevenden, medewerkers en HR inzicht hoe talenten worden ingezet en ontwikkeld. Thema’s hierbij zijn onder andere:

Via één van onze consultants, kun je via een tourtje door onze demosite een goed beeld krijgen van de mogelijkheden voor jouw organisatie!