2022: Begin het nieuwe jaar met impactgesprekken

Voeren we in 2022 alleen nog maar gesprekken die ertoe doen, al of niet via een continue dialoog? Zonder verplichte formats, digitale vastlegging of andere tijdverslinders? En waar gaan die gesprekken dan over? Vernieuw je gesprekscyclus en focus daarbij met ingang van het nieuwe jaar op ‘impactgesprekken’. En maak zoals veel organisaties dat doen ruimte voor de vraag: hoe draag jij bij aan de toekomst van onze organisatie?

Je kan het ook anders zeggen: hoe vertalen we onze strategische doelen helder naar teams en individuele medewerkers en hoe houden we grip op de realisatie daarvan?

IMPACTGESPREKKEN
Wat voor gesprekken worden in jouw organisatie gevoerd? Goed beschouwd zien wij drie soorten gesprekken die inspirerend en relevant zijn: persoonlijke gesprekken, talent- of loopbaangesprekken én impactgesprekken. Deze laatste gaan over jouw bijdrage aan de strategische doelen van je team en organisatie.

Uit evaluatieonderzoek bij onze klanten blijkt dat het lastig blijft om motiverende doelen te formuleren, gekoppeld aan het jaarplan van het team. Dit komt omdat het veelal ontbreekt aan een uitgekristalliseerde organisatiestrategie, waardoor teamplannen als te oppervlakkig en weinig motiverend worden ervaren. Wij helpen klantorganisaties om hun strategische doelen op een soort landkaart te zetten. Dat kan heel simpel, vanuit een beperkt aantal domeinen en daarbinnen thema’s en projecten. Teams krijgen vanuit deze landkaart strategische doelen en thema’s toegewezen die worden doorvertaald naar individuele medewerkers.

NIEUWE STRATEGIEMODULE
Met de nieuwe Strategiemodule binnen i-Talent ben je straks in staat de strategie van je organisatie overzichtelijk weer te geven. Zo ontstaat als het ware een actieplan op strategisch niveau. Wij begeleiden teams om in workshops hun strategische doelen uit te werken in eigen thema’s. Deze worden doorgezet naar medewerkers die op basis daarvan hun activiteiten formuleren. Medewerkers zitten zo zelf aan het stuur, houden hun voortgang bij, vragen feedback en evalueren hun eigen bijdrage.

Met onze Strategiemodule kan je dus een nieuwe impuls geven aan je gesprekscyclus en 1-op-1 aansluiten op het actuele teamplan en de bovenliggende strategie. Medewerkers kennen die strategie en gesprekken gaan over hun bijdrage daaraan. Het MT ziet de voortgang van alle teams. Zo maak je als HR je rol als strategisch partner waar.

TALENT ONTWIKKELING
Talentontwikkeling is de eerste stap naar een bruisende werkplaats. Wil je hier meer over weten? Bekijk meer hier: https://e-progress.eu/talentontwikkeling/

MEER WETEN?
Wil jij als HR-professional in 2022 jullie gesprekscyclus vernieuwen? Laat ons je dan op nieuwe gedachten brengen en laat je inspireren door deze informatie:

Je eigen consultant maakt graag een afspraak om de werking van onze Strategiemodule nader toe te lichten. Maar natuurlijk kan je mij ook bellen voor meer informatie: 06 55 948 138.

En natuurlijk wens ik jou en je collega’s een fijn en gezond 2022!