Begin met een knallend vooruitzicht

Begin het jaar met uitdagende doelen. En neem daarbij zelf het initiatief. Uit het onderzoek dat wij in november 2020 publiceerden, blijkt dat maar liefst 75% van de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid neemt om eigen doelen voor werk en ontwikkeling te formuleren. 70% van hen kan zich daarbij baseren op afdelings- of teamdoelen en ruim 80% van de medewerkers vindt het belangrijk om zelf de voortgang van eigen doelen bij te houden en evalueren. Liefst in een continue dialoog met team en leidinggevende.

Natuurlijk wordt 2021 een knallend jaar, waarin Corona-19 naar de achtergrond verdwijnt en we elkaar weer vaker kunnen ontmoeten. En samen werken aan uitdagende doelen voor het komende jaar. Hoe pakken we dat aan?

Continue dialoog: andere gesprekken

Een continue dialoog betekent dat medewerkers het gehele jaar door op elk gewenst moment hun doelen en voortgang afstemmen met hun team en leidinggevende. Dat doen zij door hun Actieplan bij te houden, tussentijds feedback te vragen en elk afgerond doel direct te evalueren. Ditzelfde Actieplan is ook de basis voor telefonische flitsgesprekken, bila’s of andere korte contactmomenten met de leidinggevende. Om deze continue dialoog te ondersteunen, hebben wij in het afgelopen jaar samen met diverse klantorganisaties drie nieuwe gespreksmodellen geïntroduceerd:

  • Werk & Ontwikkeling
  • Toekomst & Groei
  • Planning, Voortgang & Evaluatie

Deze modellen zijn samengevat terug te vinden op onze homesite en ter inspiratie ‘live’ beschikbaar via onze i-Talent demosite. Ben je geïnteresseerd en is het tijd voor vernieuwing van jullie gesprekscyclus, al of niet via een pilot? Of wil je voor een bepaald organisatieonderdeel een nieuw gespreksmodel uitproberen? Laat je dan inspireren door onze nieuwe voorbeelden, wellicht al voor jullie gesprekscyclus 2021? We sturen je onze voorbeelden graag toe of geven je een korte demo.

Teamdoelen als basis

Wat zijn de doelen die het team eind 2021 wil bereiken? Deze vraag kan door de leidinggevende worden beantwoord, maar natuurlijk ook in samenspraak met het team. In beide gevallen heb je een aantal ingrediënten nodig:

  • De terugblik op afgelopen jaar
  • Het plaatje van het team (of de afdeling) over pakweg 3 jaar
  • De ambitie voor 2021

Voor 2021 gaat het om doelstellingen op de belangrijkste aandachtsgebieden. Deze zien er natuurlijk per team verschillend uit, denk aan: verkoop, productie, innovatie, klantcontact, teamontwikkeling. Bij klantcontact staat bijvoorbeeld: 90% tevreden klanten na het beantwoorden van vragen. Onder dit doel formuleer je de activiteiten die nodig zijn om dit te bereiken. Op deze manier ontstaan er aandachtsgebieden, geconcretiseerd door doelen en acties. Hierop kan elke medewerker als het ware intekenen.

Wil je meer weten over hoe je met teamdoelen werkt? In het boek ‘Hoe ziet jouw werk er straks uit?’ dat iedereen vorig jaar van ons heeft gekregen, staan uiteenlopende handreikingen. Heb je het boek weggeven, vraag ons dan om een extra exemplaar!

 Van teamdoelen naar individuele doelen

Het teamplan met doelen hoeft beslist niet uitgebreider te zijn dan twee A4-tjes. Op basis hiervan formuleer jij als medewerker je eigen doelen. Binnen i-Talent onderscheiden organisaties doorgaans drie soorten doelen:

  • Resultaten & projecten
  • Persoonlijke & professionele ontwikkeling
  • Teambijdrage & kernwaarden

Net zoals in het jaarplan vertaal je elk doel in de belangrijkste bijbehorende acties. Het advies is om in totaal niet meer dan vijf doelen te formuleren en per doel drie belangrijke acties. Als een doel is afgerond, ontstaat vanzelf ruimte voor nieuwe doelen. Zo groeit het Actieplan door het jaar heen met je mee.

Tijd om een workshop te houden met je team, interactief en Covid-19 proof? Neem contact met ons op als je we je daarbij kunnen ondersteunen met voorbeelden en formats.

Instructiefilms

Tenslotte hebben we voor alle onderdelen van de software nieuwe korte instructiefilms gemaakt en geïntegreerd in de software zelf. Je kunt ze hier bekijken:

Wil je ze opnemen in jullie i-Talent site, laat ons dat dan weten.

Intussen is de eerste ontwikkelsprint van 2021 gestart met mooie nieuwe aanvullingen op onze functionaliteit, je hoort daar eind januari meer over.

Ik wens jullie een verfrissend en gezond 2021!