Coachend leidinggeven

Veel medewerkers worden leidinggevende zonder dat zij weten of ze daar geschikt voor zijn en wat die rol precies van hen vraagt. In de praktijk kom je daar doorgaans met vallen en opstaan achter. Herken je dat?

Goed beschouwd gaat het bij leidinggeven om het vervullen van vier rollen: leider, manager, coach en ondernemer. Bij de beschrijving van de workshop die hierna volgt, lees je meer over deze rollen. De software van i-Talent ondersteunt jouw rol als leidinggevende door samen met je medewerkers doelen te stellen, feedback te vragen en geven, gesprekken te voeren én de resultaten en ontwikkeling van elke medewerker te evalueren en waarderen. Dit alles met eigen regie van de medewerker en een coachende rol van jou als leidinggevende

De workshop ‘Coachend leidinggeven’ heeft dus twee effecten: je ontwikkelt je in je rol als leidinggevende én je leert hoe

WORKSHOP

Coachend leidinggeven

Meer informatie over deze workshop?