Strategische Personeels Ontwikkeling (SPO)

Als je als organisatie resultaat- en talentgericht wil werken, kan je niet zonder SPO. Je wilt immers de talenten die je in huis hebt verbinden met de (strategische) doelen van je organisatie. Op die manier laat je alle talenten tot hun recht komen, maar zie je in je kwalitatieve en kwantitatieve analyse ook waar straks de gaten vallen.

Wij hebben veel ervaring met compacte trajecten voor SPO voor teams en voor de organisatie als geheel. Starten op teamniveau heeft het voordeel dat je dicht bij de verschillende werkvelden en de ontwikkelingen daarin blijft. Bovendien doet iedereen dan mee. Deze aanpak vraagt natuurlijk wel om een heldere strategie van de organisatie als geheel. Anders krijgen de teams onvoldoende richting mee.

Begin je op organisatieniveau dan is het voordeel dat je het maken van een nieuwe strategie direct koppelt aan de kwaliteit en kwantiteit van je medewerkers. De teams kan je weer betrekken door de analyse bij hen te toetsen en laten aanvullen. In alle gevallen, bij welke aanpak dan ook, is het nodig dat je op voorhand een goed overzicht hebt van de talenten of sterke punten van je medewerkers. Daarvoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar, waaronder de StrenghtsFinder waarmee wij graag werken.

WORKSHOP

Strategische Personeels Ontwikkeling (SPO)

Meer informatie over deze workshop?