Nieuwe CAO Woningcorporaties en i-Talent 

Afgelopen maand zijn de contouren van de nieuwe CAO Woondiensten bekend geworden. Naast aandacht voor Strategische Personeels Planning (SPP) is er nu ook een speciale paragraaf over scholing en ontwikkeling. De bedoeling daarvan is medewerkers te stimuleren zich blijvend te ontwikkelen om voorbereid te zijn op alle veranderingen in hun sector, organisatie en baan. Een van de maatregelen is een jaarlijkse ‘scholingsverplichting’ van tenminste 12 uur per medewerker. Deze verplichting is ruim bedoeld en geldt niet alleen voor cursussen en opleidingen, maar ook voor stages en andere ontwikkelactiviteiten.

 De i-Talent software is 100% geschikt om deze activiteiten te ondersteunen. In deze nieuwsbrief leggen we in het kort uit welke mogelijkheden er zijn.

Ontwikkeling als gespreksthema
Binnen i-Talent is aandacht voor scholing en ontwikkeling onderdeel van elk gesprek. Resultaten, ontwikkeling en teambijdrage horen immers bij elkaar. Bij het onderdeel ‘Ontwikkeling’ (of hoe dat bij jullie heet) kan de scholingsverplichting van 12 uur worden opgenomen: wat wil je bereiken (je doel) en hoe ga je dat doen (je acties)?

Apart ontwikkelgesprek
Daarnaast is het mogelijk een apart gesprek, bijvoorbeeld een ontwikkelgesprek, POP-gesprek of loopbaangesprek aan te bieden voor meer diepte over dit thema. Ook hier kan de scholingsverplichting een plaats krijgen. Door ontwikkeldoelen op te nemen, komen deze automatisch in je eigen, al bestaande Actieplan terecht. Via bila’s en feedback worden ze opgevolgd en geëvalueerd, samen met je andere doelen.

Ontwikkeling in het Actieplan
Ook zonder gesprekken is het mogelijk je scholings- of ontwikkeldoelen rechtstreeks in je Actieplan op te nemen. Ga naar het Actieplan en voeg bij de categorie ‘Ontwikkeling’ (of hoe dit bij jullie heet) je 12-uurs verplichting toe. Noteer wat je ermee wil bereiken en hoe je dat gaat doen.

Ontwikkeling via de Academy
Vanaf eind mei komt een nieuw onderdeel online binnen i-Talent: de Academy. Hier kun je je als medewerker direct aanmelden voorinterne of externe opleidingen. Via managementinformatie (exports naar Excel) is vervolgens voor HR het totaaloverzicht aanwezig.Per opleiding zie je bijzonderheden, zoals het tijdsbeslag ervan. Zo houd je als medewerker je eigen opleidingsbudget bij. Via links klik je door naar de site van het opleidingsinstituut voor aanvullende informatie over de opleiding of naar de gewenste platforms, zoals Flow, de Corporatie Academie, GoodHabitz of je eigen Academy.

Ontwikkeling en SPP
Ook via de module Talentmanagement kun je actief richting geven aan je eigen ontwikkeling en scholing of die van je team. Dat kan via vragenlijsten voor de medewerker of leidinggevende over onder andere wendbaarheid, potentieel inschatting en opleidingsinventarisatie. Klantorganisaties die de methodiek van onze collega’s Moon HRM gebruiken, borgen dit hier in i-Talent. Laat je ons weten wanneer je belangstelling hebt voor voorbeelden van deze vragenlijsten?