Workshops: haal alles uit i-Talent

Nu organisaties bezig zijn de nieuwe praktijk van ‘continue dialoog’ te omarmen, neemt de vraag naar ondersteuning door i-Talent sterk toe. Medewerkers en leidinggevenden ervaren dat de software het gehele proces ondersteunt: doelen formuleren, eigen regie nemen, feedback vragen en direct evalueren. Elk team kan hier zijn eigen werkwijze in kiezen, met eigen formats en gesprekken naar keuze.

Laat i-Talent voor je werken…

In deze nieuwsbrief zetten we alle workshops en ondersteuning op een rij die i-Talent biedt om op natuurlijke momenten met elkaar in gesprek te zijn over werk, ontwikkeling en toekomst. En we laten zien hoe je als HR met behulp van i-Talent inzicht in talenten krijgt en je organisatie meer wendbaar en toekomstgericht maakt.

 Opfris workshops

De afgelopen maanden hebben we tientallen workshops verzorgd om medewerkers en leidinggevenden te inspireren actief aan de slag te gaan met de continue dialoog.

Hoe vraag ik feedback vanuit mijn actieplan? Hoe formuleer ik goede doelen en hoe evalueer ik afgeronde doelen via mijn actieplan? Hoe initieer ik bila’s met mijn leidinggevende vanuit mijn actieplan? Deze en andere praktische vragen over het gebruik van i-Talent, gecombineerd met soft skills, komen in een workshop van 2,5 uur aan de orde. Per team of via open inschrijving. Het resultaat: veel aha’s, enthousiasme en een ‘boost’ in passend gebruik van de software.

Eigen regie via het persoonlijk actieplan

Een continue dialoog voeren met elkaar betekent dat jij als medewerker voortdurend en op allerlei manieren met je collega’s en je leidinggevende in gesprek bent over je werk, je ontwikkeling én je toekomst. Dat betekent dat je periodiek je doelen met elkaar afstemt, samen op tijd bijstuurt, afgeronde doelen direct evalueert en het hele jaar door leert van verkregen feedback. En elkaar waardeert door een compliment op zijn tijd. Dit alles doe je vanuit één overzicht: je actieplan. Na elk gesprek, bila, wandeling of telefoontje, werk je – indien daar aanleiding voor is – je actieplan bij zodat dit steeds up-to-date is.

Het persoonlijk actieplan is de kern van i-Talent, zeker als je weinig formele gesprekken met elkaar voert. Ook als je vaker op afstand werkt, is het actieplan hét hulpmiddel om je doelen voor werk en ontwikkeling bij te houden en te delen.

Gebruiksgemak

Heel recent hebben we korte instructiefilmpjes gemaakt over: introductie i-Talent, gesprekken, feedback en actieplan. Deze zijn geïntegreerd in de software en vind je dus bij dat onderdeel. Mogen we ze in jullie site plaatsen? Daarvoor hanteren we tot 1 mei aanstaande nog een speciale actieprijs.

We merken dat niet iedereen weet dat de software ook beschikbaar is via onze web app. En dat via een tegel drempelloos inloggen (Single Sign On) en een (automatische) koppeling met je eigen Personeelsinformatiesysteem, zoals Afas of Visma, het gebruik heel gemakkelijk maakt. Geen inlog meer nodig en personeelsmutaties altijd op orde. Laat ons weten als je belangstelling hebt voor de filmpjes, SSO of een koppeling, automatisch of via CSV!

Workshop: hoe voer ik een goed gesprek?

Ook hier mochten we de afgelopen maanden diverse workshops over geven, voor support bij evaluatie-, reflectie- en planningsgesprekken. Het is fijn om als medewerker wat extra ondersteuning te krijgen om je goed voor te bereiden op je eerstvolgende gesprek. Met aandacht voor bijvoorbeeld: reflectie op jouw persoonlijke situatie, werken met doelen, omschrijven van je ambitie, ontvangen van feedback. Maar ook: hoe neem je initiatief, hoe voer je een constructief gesprek en wat doe je als het gesprek moeizaam verloopt? Je bereidt je voor op de workshop via het gespreksformat in i-Talent en na de workshop kun je met vertrouwen dat gesprek ingaan. Je neemt deel via open inschrijving, geïnitieerd door de eigen organisatie.

 Workshops voor leidinggevenden

Veel HR-professionals vragen ons hoe ze de leidinggevenden in hun organisatie kunnen meenemen in de nieuwe praktijk van een continue dialoog. Belangrijke vragen zijn: hoe geven leidinggevenden het goede voorbeeld? Wat is hun (nieuwe) rol bij de begeleiding van werk en ontwikkeling van medewerkers? Welke rol spelen zij idealiter bij de verschillende gesprekken? Onder de titel ‘medewerker in de regie, leidinggevende als coach’ hebben we recent voor vijf managementteams workshops verzorgd over dit thema. Resultaat: leidinggevenden pakken een actievere rol op door ook zelf feedback te vragen, initiëren tussentijds overleg met hun medewerkers, volgen hun actieplan en geven vaker een compliment.

Vragenlijsten over talenten

De meeste organisaties die met i-Talent werken, maken gebruik van de module Talentmanagement en de bijbehorende vragenlijsten. Hiermee krijgen leidinggevenden, medewerkers en HR inzicht hoe talenten worden ingezet en ontwikkeld. Thema’s hierbij zijn onder andere:

  • Strategische Personeels Planning (SPP)
  • Wendbaarheid & vitaliteit
  • Talentenscan
  • Opleidingsbehoeften
  • Exit interviews

Via één van onze consultants, kun je via een tourtje door onze demosite een goed beeld krijgen van de mogelijkheden voor jouw organisatie!