• i-Talent Academy

    Dit is de plek om te reflecteren, inspireren en professionaliseren.

Over de Academy

Wij doen onderzoek naar nieuwe HR praktijken op het gebied van ‘beoordeling’ en ontwikkeling en houden de literatuur voor je bij. Bekijk onze nieuwsberichten met daarin onze boeken top-5 en het laatste artikel ‘Het nieuwe beoordelen’. Daarnaast bieden wij korte workshops over talentontwikkeling en organiseren wij een leergang voor i-Talent managers.

Neem voor meer informatie contact met ons op, zodat we jou persoonlijk kunnen adviseren.

Neem contact met ons op

Onze selectie van inspirerende workshops

Altijd met gebruik van e-learning via i-Talent zodat je goed voorbereid naar de workshop komt. Kies voor een van de workshops of maak gebruik van een van onze coaches voor individuele vragen.

Waarderende gesprekken

Deze workshop biedt leidinggevenden praktische handreikingen om de ontwikkeling en resultaten van hun medewerkers op een eigentijdse manier te evalueren. Hierbij sluit je logisch aan op de verschillende feedbackmomenten uit de afgelopen periode die in i-Talent zijn geborgd. Door deze opbouw en de toepassing van waarderende gesprekstechnieken, laat je het traditionele beoordelingsgesprek snel achter je.

Talentgesprekken

Neem je als leidinggevende wel eens de tijd met je medewerker twee of drie jaar vooruit te kijken? Wat is je ambitie van je medewerker en waarin wil hij of zij zich ontwikkelen? Hoe kunnen we daar in deze organisatie samen ruimte voor maken? In deze workshop leer je het talentgesprek te voeren, samen een loopbaanroute uit te stippelen en ontwikkelafspraken te maken waar je door het jaar heen met i-Talent aan werkt.

Teamdoelstellingen

In deze workshop werk je als team aan de doelstellingen voor komend jaar. Hier worden concrete afspraken gemaakt over resultaten, ontwikkeling en teamfunctioneren. Op basis van deze afdelings- of teamdoelstellingen formuleer je als medewerker in overleg met je collega’s en je leidinggevende hoe jij daaraan gaat bijdragen. Jouw individuele doelen en het bijbehorende actieplan houd je bij in i-Talent.

Professioneel leiderschap

In een intensieve workshop nodigen we medewerkers uit zelf de regie te nemen over hun eigen bijdrage en ontwikkeling. Inzicht in persoonlijke drijfveren en talenten van medewerkers combineren we met de doelen waar de organisatie voor staat. Als medewerker werk je aan jouw toekomstbeeld en profiel vanuit passie, ideeën en resultaat. Gevolgd door concrete en zichtbare acties in de i-Talent omgeving.

Ontwikkelgerichte feedback

Feedback is een essentieel hulpmiddel bij de ontwikkeling van medewerkers. Denk daarbij aan het ontwikkelen van een competentie of het evalueren van een project. Deze workshop  volgt de stappen van feedback in de i-Talent omgeving, waarbij medewerkers feedback leren geven, maar ook feedback vragen, respondenten selecteren en ontvangen feedback omzetten in ontwikkeldoelen en acties.

DISC Teamanalyse

Tijdens deze workshop verdiepen medewerkers zich in hun persoonlijke gedragsstijl en de effectieve en ineffectieve kanten daarvan. Zij leren ook elkaars gedragsstijl in te schatten, daarop adequaat te reageren en vanuit de verschillende stijlen met elkaar en met klanten effectief samen te werken. Afspraken over samenwerking en specifieke ontwikkelpunten worden in i-Talent zichtbaar gemaakt.

Uit de praktijk

Voorbeelden van praktische ondersteuning om ervoor te zorgen dat de i-Talent software het effect heeft dat jouw organisatie ermee beoogd. Aansluitend op de behoefte, met een beproefd implementatietraject en ondersteuning met videofilms.

Liever (g)een gesprek

Wil je horen of jouw medewerkers behoefte hebben aan jaarlijkse gesprekken of alleen aan feedback? Laat je dan inspireren door onze digitale survey die als behoeftepeiling of evaluatie-instrument kan worden ingezet als in jouw organisatie de traditionele gesprekscyclus ter discussie staat.

In deze speciale survey zijn de volgende thema’s opgenomen:
– zelfsturing en eigen regie
– feedback tools
– leer- en ontwikkelmogelijkheden
– coachende rol van de leidinggevende
– waarderende gesprekken

Why-what-how aanpak

Deze aanpak gebruiken om te verzekeren dat de introductie van i-Talent als waardevolle ondersteuning wordt ervaren. Succesfactoren zijn: maak er een project van een jaar van, focus op visie, mindset en soft skills en geef leidinggevenden en hun team de lead.

De stappen bij deze aanpak zijn:
– WHY: visie op talentgericht werken expliciteren
– WHAT: het i-Talent platform op maat inrichten en beproeven
– HOW: de mindset en skills bij leidinggevenden en medewerkers activeren

Ben je geïnteresseerd in deze aanpak? Vraag dan onze whitepaper op waarin onze routeplanner naar succes verder is uitgewerkt.

Videofilms

Er zijn diverse videofilms beschikbaar om medewerkers en leidinggevenden te helpen bij de soft skills die essentieel zijn voor het goed gebruik van i-Talent.

De videofilms zijn een onderdeel van de i-Talent software en kunnen dus altijd worden geraadpleegd. De thema’s zijn onder andere:
– Inspirerende doelen formuleren
– Feedback vragen, geven en ontvangen
– Het ontwikkelgesprek

Daarnaast bevat de software korte instructiefilms voor medewerkers en leidinggevenden over het werken met de software zelf.

  • Klaar om aan de slag te gaan?

    Wil je meer weten over onze software of met ons van gedachten wisselen over hoe je in jouw organisatie werkt aan een resultaat- en ontwikkelgerichte cultuur?

    Vraag een demo aan